Najlepsze serwisy samorządów

Serwisy administracji publicznej pełnią wiele funkcji i być może dlatego ich projektowanie może przysporzyć sporo problemów. Administrada jest projektem, który pozwoli znaleźć odpowiedzi na większość pytań i wątpliwości.

Pomysł stworzenia rankingu serwisów administracji publicznej zrodził się pod koniec 2013 roku. Jego pomysłodawcą jest krakowskie studio EDISONDA, specjalizujące się w user experiance oraz Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Jednak Administrada nie jest rankingiem w dosłownym tego słowa znaczeniu.

– Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której powstaje lista serwisów ułożona według określonego klucza, od najlepszego do najgorszego. Takie podejście, chociaż bardzo obrazowe, nie do końca spełnia nasze oczekiwania – tłumaczy Marcin Kręcioch, dyrektor kreatywny EDISONDY.

Głównym celem Administrady jest pokazanie dobrych praktyk i zwiększenie świadomości osób tworzących urzędowe serwisy. Dlatego zamiast tradycyjnego rankingu, autorzy badania postanowili wyróżnić najlepsze strony ze względu na ich użyteczność, dostępność, estetykę i przystępność językową.

 

Jak przebiegało badanie?

Projekt skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego I i II stopnia, czyli do wszystkich miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu i powiatów. Oznacza to, że autorzy zaprosili do badania blisko 400 urzędów.

– Projektując badanie, mieliśmy na uwadze sporą grupę docelową, do której Administrada była skierowana. Z tego względu postanowiliśmy podzielić ten proces na kilka etapów, na każdym ograniczając liczbę analizowanych serwisów do tych najlepszych – mówi Maciej Płonka, badacz użyteczności.

Wraz z zaproszeniem, każdy z urzędów otrzymał krótką ankietę, której wypełnienie oznaczało chęć wzięcia udziału w projekcie. Ankieta złożona była z kilkunastu pytań, głównie dotyczących kontekstu tworzenia serwisu, takich jak rok powstania, liczba osób zajmujących się jego tworzeniem oraz budżet, jakim dysponuje urząd. Ostatecznie do Administrady zgłoszonych zostało 140 serwisów.

Podczas drugiego etapu, każdy z serwisów poddany został audytowi użyteczności. Jest to procedura służąca określeniu tego, jak bardzo przyjazny dla użytkownika jest serwis. W jej trakcie badacz ocenia, czy poszczególne elementy strony zgodne są z przyjętymi wyznacznikami (tak zwanymi heurystykami).

 

W przypadku Administrady badacze zwracali uwagę na najważniejsze elementy serwisu, takie jak strona główna, nawigacja, prezentacja treści w serwisie oraz dostępność. Nie bez znaczenia było też to, w jakim stopniu serwis ułatwia użytkownikom dotarcie do najważniejszych treści. Audyt użyteczności jest techniczną formą analizy, pozwalającą łatwo ocenić dany serwis i w przypadku Administrady przeprowadzić wstępną selekcję najlepszych, najbardziej funkcjonalnych stron.

Na podstawie audytu badacze wyłonili 50 najlepszych serwisów, które poddane zostały przejściu poznawczemu – kolejnej metodzie pozwalającej na dokładniejszą analizę serwisów ze względu na ich użyteczność. Przejście poznawcze (cognitive walkthrough) jest przeglądem kluczowych dla serwisu ścieżek i procesów. Badacz wciela się w rolę użytkownika i symuluje wizytę na stronie, próbując zrealizować określone w scenariuszu zadanie. Metoda ta umożliwia stwierdzenie, na jakie pozytywne i negatywne aspekty natknie się użytkownik podczas korzystania z serwisu.

Eksperci przeanalizowali 4 scenariusze, odpowiadające różnym typom użytkowników. Badacze wcielili się w rolę przedsiębiorcy, rodzica, interesanta i mieszkańca miasta, za każdym razem szukając konkretnych, spersonalizowanych informacji, dotyczących między innymi oferty inwestycyjnej, terminów zapisów do przedszkola lub aktualnych wydarzeń kulturalnych.

W rezultacie wyłonionych zostało 20 urzędów, których serwisy są najbardziej przyjazne dla użytkowników. Spośród nich eksperci z zakresu użyteczności, projektanci graficzni, językoznawcy, eksperci od dostępności oraz specjaliści z zakresu administracji publicznej wybrali i nagrodzili najlepsze w 4 kategoriach: użyteczność, dostępność, estetyka i przejrzystość językowa.

 

 

20 najlepszych serwisów samorządowych uszeregowanych alfabetycznie

Białystok

www.bialystok.pl

Bieruń

www.bierun.pl

Brzesko

www.brzesko.pl

Dzierżoniów

www.dzierzoniow.pl

Gliwice

www.gliwice.eu

Jarocin

www.jarocin.pl

Kalisz

www.kalisz.pl

Kluczbork

www.kluczbork.eu

Konin

www.konin.pl

Kraków

www.krakow.pl

Kutno

www.um.kutno.pl

Radom

www.radom.pl

Rawicz

www.rawicz.pl

Rypin

www.rypin.eu

Sulęcin

www.sulecin.pl

Świecie

www.swiecie.eu

Tychy

www.umtychy.pl

Warszawa

www.um.warszawa.pl

Wągrowiec

www.wagrowiec.eu

Zambrów

www.zambrow.pl

 

WYNIKI BADANIA ADMINISTRADA

 

 

  Najbardziej użyteczny serwis internetowy

 

  Najbardziej estetyczny serwis internetowy

 

  Najbardziej dostępny serwis internetowy

 

  Najbardziej estetyczny serwis internetowy

 

 Tabele z wynikami I i II etapu