PRAWOFUNDUSZ SOŁECKI NA DŁUŻEJ NIŻ ROK

Autor: Paulina Sobczyk / 20.06.2018
Prawo

Rada gminy podejmując uchwałę o powołaniu funduszu sołeckiego i wyodrębnieniu na jego rzecz środków z budżetu gminy nie może ograniczyć czasowo jego...

Napoje alkoholowe w kasynie bez zezwolenia

Autor: Paulina Sobczyk / 20.06.2018
Prawo

Miejsca z automatami do gier nie posiadają przymiotu szczególnej wartości, w związku z czym nie można wobec nich zastosować wymogu uzyskania...

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.06.2018
Prawo

W Sejmie RP trwają prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, przedłożonym...

Najpierw uchwała, potem wykaz

Autor: Paulina Sobczyk / 18.06.2018
Prawo

Gmina, która planuje sprzedać niektóre ze swoich nieruchomości, w pierwszej kolejności powinna podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na...

Opłata za postój? Tylko w wyznaczonym miejscu

Autor: Paulina Sobczyk / 14.06.2018
Prawo

Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania, pobiera się wyłącznie od kierowcy pozostawiającego samochód w wyznaczonym do tego miejscu. Miejsce...

Rozporządzenie płacowe: przez Prezydenta RP do Trybunału

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.06.2018
W samorządach Prawo

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zwraca się do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału...

Strona internetowa JST a RODO

Autor: Daria Rychlik / 06.06.2018
W samorządach Prawo

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja br. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jednostki samorządu terytorialnego (dalej...

Rząd zapowiada walkę z pożarami na wysypiskach

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 05.06.2018
Prawo W samorządach

Rada Ministrów wysłuchała informacji o serii pożarów na składowiskach odpadów i wysypiskach śmieci oraz propozycjach rozwiązania tego problemu,...

Szefowa KBW: standardy obrócą się przeciw gminom, proponujemy elastyczne rozwiązania

Autor: Andrzej Gniadkowski / 30.05.2018
W samorządach Prawo

Kamer nie będzie, a urzędników wyborczych brakuje jeszcze w 302 gminach. Z drugiej strony program informatyczny do obsługi wyborów przechodzi już...

Polowanie na urzędników wyborczych

Autor: Adam Citko / 24.05.2018
W samorządach Prawo

W zakresie wyboru urzędników wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza spotkała się z ogromnym problemem w związku z małym zainteresowaniem potencjalnych...

Rząd obniżył limity wynagrodzenia dla wójtów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 16.05.2018
W samorządach Prawo

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które obniży pensje samorządowców od 1 lipca br. Cięcia dotkną włodarzy...

Świecie będzie się domagać odszkodowania za wiatraki

Autor: Andrzej Gniadkowski / 15.05.2018
Prawo W samorządach

Coraz bliżej uchwalenia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje m.in. zmianę definicji budowli. Korzystna dla farm...

Zamach na pensje burmistrzów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.05.2018
Prawo

Po szumie medialnym, jaki wywołała zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego obniżenia pensji posłom, senatorom i samorządowcom, przyszedł czas na działania....

Zmiany w statutach JST po nowelizacji ustaw ustrojowych – uwarunkowania legislacyjne

Autor: Włodzimierz Zając* / 10.05.2018
W samorządach Prawo

Jednym ze skutków ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i...

Nowe dowody osobiste z podpisem elektronicznym

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 09.05.2018
Prawo

Trwają uzgodnienia projektu ustawy o dowodach osobistych. Nowy projekt ustawy, choć obszerny, nie wniesie żadnych zmian w zakresie wydawania dowodów...

Artur Soboń: Nie chciałem być rewolucjonistą

Autor: Andrzej Gniadkowski / 27.04.2018
Prawo

Jednym z naszych najważniejszych celów jest rozwiązanie problemu braku w Polsce co najmniej 3 milionów mieszkań. W tym roku obchodzimy stulecie...

Zasiłek celowy na ogrzewanie

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 25.04.2018
Prawo

Trwają sejmowe prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dotyczy on zgodnie z uzasadnieniem – stworzenia podstawy...

Specustawa: ministerstwo rezygnuje z wojewody

Autor: Andrzej Gniadkowski / 23.04.2018
Prawo

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje znaczące zmiany w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych...

Ułatwienia w zazielenieniach dla rolników

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 20.04.2018
Prawo Gospodarka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku...

ZMP o projekcie specustawy: terenów pod zabudowę mieszkaniową jest w Polsce za dużo

Autor: Andrzej Gniadkowski / 18.04.2018
W samorządach Prawo

Zdaniem ZMP projekt został sporządzony na podstawie przesłanek wynikających z całkowicie błędnej diagnozy. Samorządowcy przypominają, że ze znanych...