PRAWOZasady gospodarki odpadami

Autor: Paulina Sobczyk / 16.10.2018
Prawo

Sporządzenie planu gospodarki odpadami wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Niespełnienie tego wymogu stanowi naruszenie prawa.

 

 

Wypowiedzenie umowy najmu opuszczonego lokalu

Autor: Paulina Sobczyk / 16.10.2018
Prawo

Gmina może w ramach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia wypowiedzieć umowę najmu opuszczonego lokalu. Konieczne jest jednak przeprowadzenie...

Pełnomocnik finansowy i jego rola w finansowaniu kampanii wyborczej

Autor: Adam Citko* / 09.10.2018
W samorządach Prawo Wybory 2018

Sposób finansowania kampanii w każdych wyborach wzbudza wątpliwości i kontrowersje. Szczególnie w czasie zwiększonego znaczenia mediów...

Wspólna Polityka Rolna po 2020

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.10.2018
Prawo

Wniosek ustawodawczy w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej w swoim obecnym kształcie zagraża autonomii regionów europejskich w zarządzaniu WPR....

Wyższe kary dla chuliganów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 18.09.2018
Prawo

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dotyczy on zaostrzenia przepisów karnych...

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 14.09.2018
Prawo

Zmiana przepisów ma wyeliminować ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi spowodowanym wyborem łącznego przetargu na...

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

Autor: Autor: Jan Metko / 14.09.2018
W samorządach Wybory 2018 Prawo

Ostatnie oświadczenie majątkowe radny i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają na dwa miesiące przed końcem kadencji. Ponieważ bieżąca kadencja...

Koncerny energetyczne zapłacą niższe podatki. Na zmianach stracą gminy

Autor: Andrzej Gniadkowski / 12.09.2018
Prawo

Na nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym gminy stracą od kilkudziesięciu do setek...

Gminny sposób na fermy. Potrzebne zmiany prawa

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.09.2018
W samorządach Prawo

Budują bez planów, płacą niskie podatki, są uciążliwe zapachowo i zanieczyszczają środowisko – tak o fermach wielkoprzemysłowych piszą samorządowcy z...

Problematyczne głosowanie na odległość

Autor: Adam Citko* / 11.09.2018
W samorządach Wybory 2018 Prawo

Nowelizacja Kodeksu wyborczego w znacznym zakresie ograniczyła stosowanie głosowania korespondencyjnego. O ile wcześniejsze zmiany Kodeksu wyborczego...

Nadchodzą zmiany w ordynacji podatkowej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 03.09.2018
Prawo

Zaproponowano modyfikację art. 119g § 2 ordynacji podatkowej w ten sposób, aby w przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są...

Wybory na sołtysa obowiązkowe

Autor: Paulina Sobczyk / 31.08.2018
Prawo

Niedopuszczalny jest wybór sołtysa bez przeprowadzenia wyborów. Nawet gdy zgłoszony zostanie wyłącznie jeden kandydat, wybory muszą się odbyć.

Liczy się treść pisma a nie nagłówek

Autor: Paulina Sobczyk / 30.08.2018
Prawo

Sąd po raz kolejny stanął na stanowisku, że liczy się treść, a nie nazwa pisma. Organ ma zatem obowiązek bez względu na znaczenie nadane pismu przez...

Likwidacja straży miejskiej?

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 30.08.2018
Prawo

Posłowie Kukiz 15 zaproponowali ustawę likwidującą straż gminną (miejską) i przejęcie jej kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego...

Akt zgonu nie potwierdzi danych w tzw. deklaracji śmieciowej

Autor: Paulina Sobczyk / 30.08.2018
Prawo

W celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie można żądać od właścicieli...

Zwolnienie może określać tylko jego przedmiot

Autor: Paulina Sobczyk / 30.08.2018
Prawo

 

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie. Zwolnienie nie może mieć jednak charakteru...

Powszechny Spis Rolny w 2020 roku

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 29.08.2018
W samorządach Prawo

Obserwuje się stały wzrost potrzeb odbiorców informacji statystycznych z zakresu rolnictwa. Szczególnie widoczne jest zainteresowanie danymi na...

Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

Autor: Aleksandra Baranowska-Górecka* / 28.08.2018
W samorządach Prawo

RODO nie konkretyzuje obowiązków samorządów jako administratorów danych w zakresie stosowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych...

Powiat odpowiada za stan swoich dróg

Autor: Paulina Sobczyk / 28.08.2018
Prawo

Jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za stan dróg, którymi zarządza. Odpowiedzialność za wypadek spowodowany złym stanem technicznym jezdni...

Kalendarz wyborczy 2018

Autor: Justyna Kamińska / 22.08.2018
W samorządach Prawo Wybory 2018

Znane są już terminy związane z wyborami samorządowymi. Głosowanie na radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast zaplanowano na niedzielę 21...