PRAWOCo zrobił rząd by państwo lepiej reagowało na sytuacje kryzysowe

Autor: Andrzej Gniadkowski / 10.01.2019
Prawo Gospodarka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeanalizowały możliwość przejęcia wypłat...

Manipulacje algorytmem podziału subwencji

Autor: Andrzej Gniadkowski / 07.01.2019
W samorządach Prawo

Resort edukacji w oficjalnych wystąpieniach kierownictwa przekonuje, że stworzył źródło finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla...

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 02.01.2019
Prawo

Tuż przed końcem zeszłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania...

Czy burmistrz może być członkiem rady nadzorczej spółki gminnej?

Autor: Zygmunt Jerzmanowski* / 02.01.2019
W samorządach Prawo

Od nowej kadencji samorządu terytorialnego zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym. W art. 24f ust. 2 tej ustawy legislator do...

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.12.2018
Prawo

Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Znowelizowane...

Problemy rozporządzenia w sprawie sprawozdania ze średnich

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.12.2018
Prawo

Rozporządzenie w sprawie opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli jest od 3 miesięcy na etapie konsultacji i opiniowania....

Kto określi przystanki komunikacyjne

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 14.12.2018
Prawo

Z art. 15 ust. 2 ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynika, że właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek...

Rozwiązanie stosunku pracy za zgodą rady

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.12.2018
Prawo

Ustawodawca zakazuje stawiania przeszkód w zakończeniu stosunku pracy z innych przyczyn, niż dotyczące uczestniczenia w pracach rady gminy. Rada nie...

Kolejne spory wokół dyżurów aptek. Ministerstwo zwleka ze zmianami prawa

Autor: Andrzej Gniadkowski / 10.12.2018
W samorządach Prawo

Od roku w Ministerstwie Zdrowia leży gotowy projekt zmian w prawie farmaceutycznym, przygotowany wspólnie przez Naczelną Radę Aptekarską i Związek...

ETO o wspólnej polityce rolnej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 05.12.2018
Prawo

Przyszła wspólna polityka rolna powinna być bardziej ekologiczna, opierać się na rygorystycznych kryteriach dotyczących wyników oraz zapewniać większą...

Nawiązanie stosunku pracy z wójtem

Autor: Marta Macyszyn-Śledzikowska* / 30.11.2018
W samorządach Prawo

Zatrudnienie na podstawie wyboru stanowi jedną z trzech podstaw nawiązania stosunku pracy, wskazanych w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach...

rady uchwalą Gminne programy niskoemisyjne

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 23.11.2018
Prawo

Sejm uchwalił przedstawioną przez rząd ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona...

Katowice gospodarzem Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.?

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 20.11.2018
Prawo W samorządach

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r., przedłożoną...

Statuty sołectw tylko z konsultacjami

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 14.11.2018
Prawo

Wynik konsultacji w sprawie statutu nie jest wprawdzie wiążący dla rady gminy, ale ich brak należy ocenić jako istotne naruszenie prawa, które powinno...

Ochrona miejsc pamięci w ustawie

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.11.2018
Prawo

W Sejmie trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania...

Po Komisji Wspólnej: mają wrócić dyrektorzy wydziałów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 31.10.2018
Prawo

Tajemnicze zniknięcie "dyrektorów wydziałów", sprawa "kart zgonu", podwyżki cen prądu i coraz większe nakłady samorządów na oświatę - to były główne...

Oświadczenia majątkowe osób, które nie uzyskały mandatu

Autor: Magdalena Gurdek* / 30.10.2018
W samorządach Prawo

Z chwilą złożenia oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcje publiczne, informacje w nim zawarte nabywają charakteru informacji publicznej,...

Jak NFOŚiGW rozdzielał pieniądze dla poszkodowanych?

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 23.10.2018
W samorządach Prawo

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne o swoich podejrzeniach związanych z nieprawidłowościami...

Nadanie nazwy terenowi niebędącemu drogą publiczną

Autor: Paulina Sobczyk / 17.10.2018
Prawo

Nadanie nazwy obszarowi, który nie jest ulicą lub placem będącym drogą publiczną, nie może nastąpić na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o...

Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia określa rada gminy

Autor: Paulina Sobczyk / 17.10.2018
Prawo

Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ma charakter odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia kosztów pobytu określane są w uchwałach...