PRAWOPrzykładowe uchwały w sprawie sieci szkół

Autor: Andrzej Gniadkowski / 20.02.2019
Prawo

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o konieczności uchwalenia nowej sieci szkół, która ma obowiązywać od 1 września 2019 roku i publikuje...

Rada nie przejmie kompetencji wójta

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.02.2019
Prawo

Domniemanie właściwości rady we wszystkich sprawach w zakresie działania gminy należy rozumieć w ten sposób, że rada gminy jako organ o charakterze...

Poradnik RODO dla administracji

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.02.2019
Prawo

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało przewodnik po RODO dla administracji przygotowany pod okiem wieloletniego autora "Wspólnoty" Sylwestra...

Nowy model wynagradzania wójtów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 30.01.2019
W samorządach Prawo

Związek Miast Polskich przedstawił przygotowany przez siebie projekt nowelizacji ustawy zawierający nowy model wynagradzania pracowników samorządowych...

Forma udostępnienia informacji publicznej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 24.01.2019
Prawo

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w „sposób i w formie”...

PGO dla Mazowsza przyjęty

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 23.01.2019
Prawo W samorządach Gospodarka

Radni województwa mazowieckiego jednogłośnie przyjęli Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Dzięki temu jeśli instalacje w danym regionie będą...

Usunięcie drzewa na granicy działki

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 21.01.2019
Prawo

Usunięcie drzewa rosnącego w granicy dwóch działek wymaga uzyskania zgody obu właścicieli działek. Bez znaczenia pozostaje tutaj, jaka część pnia...

Będzie obowiązek chipowania, schroniska tylko samorządowe

Autor: Andrzej Gniadkowski / 16.01.2019
Prawo

Na początku stycznia została skierowana do sejmu autopoprawka do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przewiduje ona...

Co zrobił rząd by państwo lepiej reagowało na sytuacje kryzysowe

Autor: Andrzej Gniadkowski / 10.01.2019
Prawo Gospodarka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeanalizowały możliwość przejęcia wypłat...

Manipulacje algorytmem podziału subwencji

Autor: Andrzej Gniadkowski / 07.01.2019
W samorządach Prawo

Resort edukacji w oficjalnych wystąpieniach kierownictwa przekonuje, że stworzył źródło finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla...

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 02.01.2019
Prawo

Tuż przed końcem zeszłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania...

Czy burmistrz może być członkiem rady nadzorczej spółki gminnej?

Autor: Zygmunt Jerzmanowski* / 02.01.2019
W samorządach Prawo

Od nowej kadencji samorządu terytorialnego zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym. W art. 24f ust. 2 tej ustawy legislator do...

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.12.2018
Prawo

Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju. Znowelizowane...

Problemy rozporządzenia w sprawie sprawozdania ze średnich

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.12.2018
Prawo

Rozporządzenie w sprawie opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli jest od 3 miesięcy na etapie konsultacji i opiniowania....

Kto określi przystanki komunikacyjne

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 14.12.2018
Prawo

Z art. 15 ust. 2 ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wynika, że właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek...

Rozwiązanie stosunku pracy za zgodą rady

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.12.2018
Prawo

Ustawodawca zakazuje stawiania przeszkód w zakończeniu stosunku pracy z innych przyczyn, niż dotyczące uczestniczenia w pracach rady gminy. Rada nie...

Kolejne spory wokół dyżurów aptek. Ministerstwo zwleka ze zmianami prawa

Autor: Andrzej Gniadkowski / 10.12.2018
W samorządach Prawo

Od roku w Ministerstwie Zdrowia leży gotowy projekt zmian w prawie farmaceutycznym, przygotowany wspólnie przez Naczelną Radę Aptekarską i Związek...

ETO o wspólnej polityce rolnej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 05.12.2018
Prawo

Przyszła wspólna polityka rolna powinna być bardziej ekologiczna, opierać się na rygorystycznych kryteriach dotyczących wyników oraz zapewniać większą...

Nawiązanie stosunku pracy z wójtem

Autor: Marta Macyszyn-Śledzikowska* / 30.11.2018
W samorządach Prawo

Zatrudnienie na podstawie wyboru stanowi jedną z trzech podstaw nawiązania stosunku pracy, wskazanych w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach...

rady uchwalą Gminne programy niskoemisyjne

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 23.11.2018
Prawo

Sejm uchwalił przedstawioną przez rząd ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona...