PRAWONIK sprawdzi zarobki kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym

Autor: NAjwyższa Izba Kontroli / 27.02.2013
Prawo

NIK przeprowadzi kontrolę zapewnienia w Polsce prawa do jednakowego wynagrodzenia w sektorze publicznym. Izba sprawdzi, czy kobiety i mężczyźni...

Prawidłowe doręczanie pism

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 27.02.2013
Prawo

Samo doręczenie korespondencji dorosłemu domownikowi adresata nie daje podstaw domniemaniu, że taki domownik podjął się oddania przesyłki adresatowi. ...

Kontrole ZUS

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 20.02.2013
Prawo

ZUS podał zbiorcze dane wyniki kontroli świadczeń zdrowotnych.

Praktyczne problemy z oświadczeniami majątkowymi

Autor: Robert Seweryn / 18.02.2013
Prawo

Oświadczenie majątkowe powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan majątkowy osoby składającej. Dlatego też obowiązek ten obwarowany jest różnego rodzaju...

Prezydent podpisał nowelę ustawy śmieciowej

Autor: Michał Byczkowski / 15.02.2013
W samorządach Prawo

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał jedną z najbardziej oczekiwanych przez samorządy ustaw - nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Samorządowe skargi na ministrów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 30.01.2013
Prawo

Minister Sprawiedliwości, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Minister Zdrowia złamali ustawę o komisji wspólnej rządu i...

Emerytury i renty z KRUS w 2013 r.

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 30.01.2013
Prawo

Przypominamy, że osoby, którym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty...

In-house poległ w Sejmie

Autor: Andrzej Gniadkowski / 25.01.2013
Prawo

Posłowie przegłosowali w piątek 25 stycznia nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uelastycznia ona dostępne sposoby...

Konsultacje założeń reformy Boniego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 22.01.2013
Prawo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki...

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Autor: Michał Byczkowski / 18.01.2013
Prawo

Od pierwszego dnia 2013 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Zaostrzone przepisy, między innymi zawęziły krąg...

Organ właściwy w zakresie sieci elektroenergetycznych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 18.01.2013
Prawo

W sprawach sieci elektroenergetycznych (bez względu na ich napięcie znamionowe), za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu...

Po 10 latach referendum doczeka się nowelizacji

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.01.2013
Prawo

Po 10 latach od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ustawa o referendum lokalnym doczeka się nowelizacji.

Gminy czekają na nowelę ustawy śmieciowej

Autor: Michał Byczkowski / 03.01.2013
Prawo

Wiele gmin czeka z podjęciem uchwał w sprawie sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Jest to konsekwencja, podjęcia w grudniu 2012r. przez Senat...

Nawet 10 000 złotych kary za brak skrzynki!

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 02.01.2013
Prawo

Za brak skrzynki pocztowej właściciel nieruchomości może zapłacić karę w wysokości od 50 zł do, aż 10 tysięcy złotych.

Konsultowanie statutu sołectwa

Autor: dbk / 11.12.2012
Prawo

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i...

Etat wyklucza niezależność radcy prawnego

Autor: Barbara Bielenica / 05.11.2012
Prawo

Radcowie prawni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli oraz w podmiotach prawa prywatnego (spółki,...

Prokurent i pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

Autor: JACEK MURZYDŁO / 30.10.2012
Prawo

Mimo podobieństw między prokurą a pełnomocnictwem zachodzą także istotne różnice, na które powinien zwrócić uwagę organ prowadzący sprawę.

 

Okołobudżetowe rozczarowanie

Autor: Andrzej Gniadkowski / 22.10.2012
Prawo

Samorządowcy liczą na więcej zmian w ustawie okołobudżetowej. Chcieliby skrócenia WPF do 4 lat, wyłączenia z limitu zadłużenia kredytów...

Inne dochody w oświadczeniu majątkowym

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 13.02.2012
Prawo

Fragmentem oświadczenia budzącym wątpliwości jest punkt VIII. Zgodnie z nim, należy podać inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej...

Nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

W punkcie II formularzy oświadczeń podaje się informacje dotyczące nieruchomości (domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości)....