PRAWOPorozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Autor: Katarzyna Gospodarowicz / 20.03.2013
Prawo

Choć mogłoby się wydawać, że porozumienie i wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy są instytucjami podobnymi, to jednak należy wiedzieć, że...

Zmiana reguł w trakcie gry

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 18.03.2013
Prawo

Według nowych przepisów osoby, które uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego bezterminowo - utracą je. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ta...

Katastrofy budowlane

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.03.2013
Prawo

W latach 1995-2012 w Polsce miało miejsce prawie 6 tys. katastrof budowlanych (średnio 330 katastrof w roku). Pocieszające jest to, że ich liczba z...

System informacji oświatowej wciąż za szeroki?

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 12.03.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż ma wątpliwości odnośnie systemu informacji oświatowej. Jego zdaniem niepojący jest przede wszystkim zbyt szeroki...

Niedozwolone praktyki w samorządzie

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 08.03.2013
Prawo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2012 r. 93 decyzje dotyczące naruszenia przepisów przez gminy i spółki komunalne. W większości...

Interpretacje ministerstwa w sprawie śmieci

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 08.03.2013
Prawo

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska pojawiły cztery nowe interpretacje przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Papierowe prawa jazdy

Autor: Andrzej Gniadkowski / 28.02.2013
Prawo

Samorządy protestują przeciwko przywracaniu papierowego obiegu dokumentów dotyczących egzaminów na prawo jazdy. – To jedyne rozwiązanie – odpowiada...

Gospodarowanie lokalami komunalnymi pod lupą NIK

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 27.02.2013
Prawo

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w gminach w niedostatecznym stopniu realizowano zadanie własne zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty...

NIK sprawdzi zarobki kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym

Autor: NAjwyższa Izba Kontroli / 27.02.2013
Prawo

NIK przeprowadzi kontrolę zapewnienia w Polsce prawa do jednakowego wynagrodzenia w sektorze publicznym. Izba sprawdzi, czy kobiety i mężczyźni...

Prawidłowe doręczanie pism

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 27.02.2013
Prawo

Samo doręczenie korespondencji dorosłemu domownikowi adresata nie daje podstaw domniemaniu, że taki domownik podjął się oddania przesyłki adresatowi. ...

Kontrole ZUS

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 20.02.2013
Prawo

ZUS podał zbiorcze dane wyniki kontroli świadczeń zdrowotnych.

Praktyczne problemy z oświadczeniami majątkowymi

Autor: Robert Seweryn / 18.02.2013
Prawo

Oświadczenie majątkowe powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan majątkowy osoby składającej. Dlatego też obowiązek ten obwarowany jest różnego rodzaju...

Prezydent podpisał nowelę ustawy śmieciowej

Autor: Michał Byczkowski / 15.02.2013
W samorządach Prawo

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał jedną z najbardziej oczekiwanych przez samorządy ustaw - nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Samorządowe skargi na ministrów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 30.01.2013
Prawo

Minister Sprawiedliwości, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Minister Zdrowia złamali ustawę o komisji wspólnej rządu i...

Emerytury i renty z KRUS w 2013 r.

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 30.01.2013
Prawo

Przypominamy, że osoby, którym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty...

In-house poległ w Sejmie

Autor: Andrzej Gniadkowski / 25.01.2013
Prawo

Posłowie przegłosowali w piątek 25 stycznia nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uelastycznia ona dostępne sposoby...

Konsultacje założeń reformy Boniego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 22.01.2013
Prawo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki...

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Autor: Michał Byczkowski / 18.01.2013
Prawo

Od pierwszego dnia 2013 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Zaostrzone przepisy, między innymi zawęziły krąg...

Organ właściwy w zakresie sieci elektroenergetycznych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 18.01.2013
Prawo

W sprawach sieci elektroenergetycznych (bez względu na ich napięcie znamionowe), za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu...

Po 10 latach referendum doczeka się nowelizacji

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.01.2013
Prawo

Po 10 latach od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ustawa o referendum lokalnym doczeka się nowelizacji.