Prenumeratorzy "Wspólnoty" mają stały i bezpłatny dostęp do archiwum wszystkich tekstów zamieszczonych w czasopiśmie od 2006 r. aż do bieżącego numeru.

 

Zamieszczone artykuły mają postać tzw. czystego tekstu, co oznacza, że są pozbawione elementów graficznych jak zdjęcia, wykresy, infografiki. 

 

Osoby nie posiadające prenumeraty "Wspólnoty" mają dostęp jedynie do skróconych wersji niektórych tekstów.

 

Archiwum - zobacz więcej