Dane techniczne

Materiały przyjmujemy w postaci elektronicznej w formacie PDF, TIF, JPG (maksymalna dokładność) lub EPS. Wymagane parametry dla TIF lub JPG: rozdzielczość 300 dpi dla CMYK lub skali szarości rozdzielczość 600 dpi dla reklam czarno-białych. Wymagane parametry dla EPS: profil kolorów CMYK lub skala szarości
(bez kolorów dodatkowych), wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe. Jeżeli EPS zawiera zdjęcia to ich ustawienia są takie jak dla TIF.

 

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ZDJĘĆ I GRAFIK W PLIKACH *.DOC (PROGRAM WORD)