Marka „Wspólnota”

Dwutygodnik już 25 lat na rynku pełni rolę eksperta i doradcy dla swoich czytelników. Wydawany nieprzerwanie od 1990 roku stał się medium pierwszego wyboru dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz środowiska biznesowego związanego z sektorem publicznym.

Portal www.wspolnota.org.pl i tytuł poprzez szereg artykułów informacyjnych i merytorycznych opracowań (rankingi, raporty, studia przypadków, ekspertyzy prawne i ekonomiczne) pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów na poziomie administracji samorządowej. Promuje i wspiera wszelkie inicjatywy, które służą rozwojowi społeczności  lokalnych. Podejmuje trudne tematy i niewygodne pytania.

Dla samorządu, oświaty i biznesu pod marką „Wspólnota” wydawnictwo organizuje konferencje,  seminaria, szkolenia otwarte i na zamówienie. Wydaje specjalistyczne publikacje. Tworzy zintegrowaną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i wspiera budowanie relacji w środowisku. 


Lider w swoim segmencie

Jakość i unikalność kontentu prezentowanego w portalu oraz na łamach dwutygodnika, dystrybuowanego wyłącznie w formie płatnej prenumeraty i uczestnictwo w organizowanych konferencjach, gwarantuje dotarcie do 97% jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie do: marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, sekretarzy urzędów, skarbników, radnych, urzędników innych szczebli i instytucji finansowych.

Municipium - Międzykomunalna Spółka Akcyjna – prowadzi działalność wydawniczą od 1991 roku. Wydawnictwo jest wiodącym wydawcą publikacji dla jednostek samorządu terytorialnego, oświaty oraz dla wspólnot mieszkaniowych.