Sekcje stałe tytułu i portalu: Sprawy samorządowe; Administracja i prawo; Prawnik odpowiada; Gospodarka i finanse; Środki Unijne; Rozmaitości;

Tematyka: Finanse samorządowe? Ład przestrzenny, ochrona środowiska; Gospodarka odpadami; Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego; Wodociągi i kanalizacja; Energia elektryczna i cieplna; Lokalny transport zbiorowy; Ochrona zdrowia; Pomoc społeczna; Komunalne budownictwo mieszkaniowe; Oświata i kultura; Tereny rekreacyjne, obiekty sportowe; Zieleń miejska; Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz budynków administracyjnych; Zamówienia publiczne;

Rankingi: wydatki na administrację; najbogatsze samorządy; inwestycje w infrastrukturę techniczną; wykorzystanie środków UE; zadłużenie samorządów; wydatki na oświatę;

Dodatki specjalne powstają jako efekt współpracy z naszymi partnerami i klientami, w formie: dodatków tematycznych, sponsorowanych sekcji; publikacji samodzielnych i insertów, dedykowanych serwisów.

Konferencje oparte na partnerstwie i wspieraniu marki marką, cykliczne dwudniowe w tym: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów i Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty oraz tematyczne jednodniowe o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.