Magazine

Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2018 – 2023

Dostępność: W magazynie

115,00 zł

NOWOŚCI WYDAWNICZE 2018


Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2018 – 2023


dodatkowo otrzymasz:


Ustawę o samorządzie gminnym i Ustawę o samorządzie powiatowym.


Autorzy: Zdzisław Majewski, Dorota Bąbiak-Kowalska, Maciej Kiełbus, Bogusław Dziadkiewicz Sylwester Szczepaniak, Robert Seweryn, Dominik Krzysztofowicz, Marcin Rulka, Paulina Sobczyk


 

Wyczerpujące kompendium wiedzy dla każdego radnego gminy i powiatu opisujące zasady wykonywania mandatu począwszy od momentu złożenia ślubowania do udziału w pracach rady, jej komisjach i organach instytucji samorządowych. Aktualny stan prawny, wyczerpujące komentarze i bogate orzecznictwo to niewątpliwe atuty tej publikacji.

Książka zawiera m.in.:

✔ opis i scenariusz pierwszej sesji, wraz z procedurą przyjęcia ślubowania, wyboru przewodniczącego rady i jego zastępców i powołania komisji,

✔ omówienie pozycji przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących (zadania, kompetencje, obowiązki, przywileje),

✔ opis procedur uchwałodawczych (w tym uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej) oraz ich nowelizacjami, opiniowaniem i uzgadnianiem,

✔ obszerne wyjaśnienia dotyczące ważnych procedur związanych z objęciem mandatu, w szczególności związanych z wypełnianiem oświadczeń majątkowych,

✔ omówienie i analiza uprawnień pracowniczych radnych (ochrona stosunku pracy radnego), zasad ustalania i wypłaty diet oraz kosztów podróży służbowych,

✔ wyjaśnienie zasady ochrony prawnej radnego (w tym ochrona jego wizerunku i dóbr osobistych jako osoby publicznej)

Dostępne rabaty uzależnione od ilości zamówionych egzemplarzy:

od 1 do 4 książek cena 115 zł za sztukę

od 5 do 9 kiążek rabat 5%

od 10 do 15 książek rabat 10%

powyżej 15 rabat 15%

Autorzy: Zdzisław Majewski, Dorota Bąbiak-Kowalska, Maciej Kiełbus, Bogusław Dziadkiewicz Sylwester Szczepaniak, Robert Seweryn, Dominik Krzysztofowicz, Marcin Rulka, Paulina Sobczyk

Brak inforamcji dodatkowych