Magazine

Vademecum Dyrektora Szkoły - kalendarz na rok szkolny 2019/2020

Dostępność: W magazynie

49,90 zł

Kalendarz Vademecum Dyrektora Szkoły 2019/2020 to jedyny na rynku kalendarz dla dyrektorów wszystkich rodzajów szkół z aktualną, obszerną i niezwykle praktyczną częścią merytoryczno-informacyjną.


Dostępny w kolorze fuksja i granatowym


W sprzedaży od 1 maja 2019 roku

Kalendarz Vademecum Dyrektora Szkoły 2019/2020 to jedyny na rynku kalendarz dla dyrektorów wszystkich rodzajów szkół z aktualną, obszerną i niezwykle praktyczną częścią merytoryczno-informacyjną.

Specyfiką kalendarza jest rozbudowana część teleadresowa, zawierająca wykaz organizacji, fundacji, stowarzyszeń nauczycieli i dyrektorów szkół działających na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, organizujących przedsięwzięcia kulturalne i ekologiczne oraz udzielających pomocy, wsparcia i sprzyjających rozwijaniu aktywności obywatelskiej i wolontariackiej.

Na szczególną uwagę zasługuje przewodnik po stypendiach – wskazujący konkretne rodzaje stypendiów, ich adresatów oraz kryteria i procedury przyznawania.


Ważne informacje dla dyrektora szkoły – niezbędna wiedza

Dopuszczalność i zasady stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach a rozporządzenie RODO

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela

Przewodnik po stypendiach

Olimpiady

Projekty, programy, kampanie ekologiczne

Adresy i telefony najważniejszych instytucji oświatowych

Wykaz adresów internetowych oraz telefonów zaufania

 

Terminarz dyrektora szkoły – wzorowa organizacja pracy

Tygodniowy rozkład zajęć

Lista nauczycieli

Skład Rady Szkoły

Grafik hospitacji

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej

Skład Rady Rodziców

 

Kalendarz zawiera

Organizację roku szkolnego 2019/2020

Święta narodowe, religijne i okolicznościowe

Ważniejsze daty w roku szkolnym 2019/2020

Kalendarz ekologiczny oraz wykaz projektów, programów i kampanii ekologicznych

Tabele pozwalające w uporządkowany sposób zaplanować rok szkolny 2019/2020


Kalendarz Vademecum Dyrektora Szkoły to profesjonalne narzędzie dla dyrektorów szkół, ich zastępców, nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą w urzędach samorządowych

Brak inforamcji dodatkowych