Magazine

Prenumerata miesięcznika PRACOWNIK SAMORZĄDOWY na 2019 r. [półroczna] - wydanie papierowe

Dostępność: W magazynie

297,00 zł

Miesięcznik odpowiada na potrzeby pracownik urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych, a w szczególności: - pracowników działów personalnych - pracowników działów kadr - specjalistów od spraw kadrowo-płacowych - kadry zarządzającej - sekretarzy.


W "Pracowniku Samorządowym" znajdziesz:

• rozwiązywania konkretnych problemów

• przykłady dobrych praktyk

• porady i interpretacje przepisów

• odpowiedzi na pytania praktyków

• orzecznictwo, wzory dokumentów, wskaźniki, stawki

• nowe prawo i planowane zmiany

oraz odpowiedzi na pytania:

• jak stosować przepisy dotyczące wynagradzania, naliczania składek ZUS?

• jak interpretować ustawę o pracownikach samorządowych na tle regulacji prawa pracy ?

• jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą?

• jak kształtować pracownicze regulacje wewnętrzne? (regulaminy pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych)

• jak zatrudniać pracowników samorządowych i prowadzić politykę kadrową? (regulaminy i zasady naboru, służby przygotowawczej, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników)

Brak inforamcji dodatkowych