Magazine

Prenumerata pisma WSPÓLNOTA na 2019 r. [ROCZNA] - wydanie elektroniczne

Dostępność: W magazynie

741,00 zł

Sprawdź, dlaczego 98% samorządów prenumeruje WSPÓLNOTĘ!


WSPÓLNOTA dzięki krótkiemu cyklowi wydawniczemu urzędnicy i działacze samorządowi właśnie we WSPÓLNOCIE najszybciej uzyskują aktualne i starannie wyselekcjonowane informacje o uchwalaniu ważnych dla samorządów ustaw i rozporządzeń.

 

Sprawdź, na czym polega nowoczesny, szybki i fachowy sposób dostarczania informacji do samorządów!

 

WSPÓLNOTA towarzyszy samorządom od 1990 roku. Mamy największe doświadczenie. Mimo to stale zmieniamy się i dostosowujemy do wymagań naszych Czytelników. Skupiamy uwagę na sprawach, które najbardziej obchodzą naszych Czytelników: - proces legislacyjny w instytucjach centralnych, - praktyczne stosowanie prawa, - poradnictwo i odpowiedzi na pytania prawne, - finanse i gospodarka samorządu, - informacje o życiu środowiskowym samorządowców. Informujemy za pośrednictwem starannie redagowanego i nowoczesnego czasopisma, newslettera oraz strony internetowej.

 

Sprawdź, jakie wartości popularyzujemy w środowisku samorządowym

 

WSPÓLNOTA czynnie uczestniczy w kształtowaniu środowiska samorządowego. Organizujemy co roku Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, w którym uczestniczą samorządowcy, najważniejsi urzędnicy rządowi oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z samorządami. Na podstawie naszych rankingów przyznajemy samorządom wyróżnienia i nagrody – stały się one najbardziej pożądanymi i prestiżowymi trofeami dla polskich samorządów. Współuczestniczymy w organizacji wielu imprez środowiskowych. Rocznie patronujemy dziesiątkom samorządowych wydarzeń, podnosząc ich rangę i poziom merytoryczny.

 

Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści możesz uzyskać, stając się uczestnikiem wielkiej rodziny Czytelników WSPÓLNOTY!

 

WSPÓLNOTA to także dostęp do informacji o szkoleniach i publikacjach specjalistycznych. W ciągu roku sami organizujemy dziesiątki płatnych i bezpłatnych szkoleń, seminariów i debat. We WSPÓLNOCIE znaleźć można także informacje o nowych książkach, raportach i innych publikacjach. Nasze wydawnictwo publikuje rocznie kilkadziesiąt tytułów specjalistycznych książek dedykowanych samorządowi terytorialnemu.

POZNAJ 7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ PRENUMEROWAĆ „WSPÓLNOTĘ”

DOŁĄCZAJĄC DO GRONA SUBSKRYBENTÓW OTRZYMASZ DODATKOWO:

DODATEK DLA GMIN WIEJSKICH BEZPŁATNY
10 numerów w roku! Cykliczny dodatek poruszający tematy z zakresu oświaty, biznesu, infrastruktury, sportu, kultury oraz zagadnień prawnych specjalnie sprofilowanych dla samorządowców z gmin wiejskich. Zawiera praktyczne zagadnienia, przykłady oraz opisy dobrych praktyk pomocnych w codziennym funkcjonowaniu gminy wiejskiej.

Kurier prawny STAŁY DODATEK PISMA „WSPÓLNOTA” BEZPŁATNY
Kompleksowo omawia najważniejsze zmiany, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły, szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia prawne, również w kontekście WYBORÓW 2019 R.

DOSTĘP DO WYDAŃ ARCHIWALNYCH „WSPÓLNOTY” BEZPŁATNY
To 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24/h

PORADY PRAWNE BEZPŁATNE
Nasi prawnicy czekają na pytania od prenumeratorów. Odpowiedzi udzielane są pisemnie,
a najciekawsze z nich dodatko­wo publikowane na łamach „WSPÓLNOTY”

WSPÓLNOTA ON-LINE W NOWEJ ODSŁONIE! BEZPŁATNA
Serwis www.wspolnota.org.pl dostarcza wyselekcjonowane, najciekawsze wiadomości i komentarze dotyczące pro­blematyki samorządowej. Znajdą w nim Państwo pełną wersję rankingów publikowanych w papierowym wydaniu „WSPÓLNOTY”

DOSTĘP DO WYDANIA ELEKTRONICZNEGO BEZPŁATNY
Przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego „WSPÓLNOTY”, dzięki czemu lektura pisma możliwa jest również na komputerach oraz urządzeniach mobilnych.

 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRENUMERATORA BEZPŁATNE

Liczba prenumerat 

Liczba

dostępów do szkoleń

Liczba prenumerat Liczba

dostępów do szkoleń

1 szt. 1 dostęp do szkoleń 5 szt. 12 dostępów do szkoleń
2 szt. 5 dostępów do szkoleń 6–10 szt. 20 dostępów do szkoleń
3 szt. 7 dostępów do szkoleń 11–20 szt. 40 dostępów do szkoleń
4 szt. 10 dostępów do szkoleń powyżej 20 szt. dostęp dla wszystkich pracowników


SZKOLENIA ON-LINE
Każde szkolenie trwa ok. 90 minut i prowadzone jest w formie transmisji on-line (jako tzw. webinaria) na specjalnie do tego stworzonej platformie internetowej. Logowanie odbywa się przez sonę www.klubprenumeratora.com.pl. Użyt­kownik otrzymuje do niej nieograniczony dostęp 24 h przez 7 dni w tygodniu.

3 NOWE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE
Zakres programowy szkoleń w ramach Klubu Prenumeratora obejmuje 9 webinariów usystematyzowanych według 3 ścieżek tematycznych

      ZARZĄDZANIE SOBĄ
        ■ Zasady bycia liderem w pracy.
        ■ Jak znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym?
        ■ Planowanie ścieżki rozwoju

     ZARZĄDZANIE LUDŹMI
       ■ Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem w urzędzie
       ■ Obsługa trudnego klienta
       ■ Zarządzanie czasem pracy i organizacją pracy

     ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
       ■ Jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe w samorządach
       ■ Jak komunikować się efektywnie z mediami?
       ■ Mediacja w sytuacjach konfliktowych i spornych z mieszkańcami

DODATKOWO UZYSKASZ DOSTĘP DO BIBLIOTEKI WIEDZY
Użytkownicy platformy otrzymują nieograniczony dostęp do Biblioteki Wiedzy. Po zakończeniu szkolenia zostają w niej udostępnione wszystkie materiały (wideoszkolenie i prezentacja) oraz pojawiają się materiały uzupełniające, które łącznie tworzą kompendium wiedzy w pełni wyczerpujące jego tematykę.

Każdy urząd, który zamówi min. jedną roczną prenumeratę Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”, otrzyma bezpłatne członkostwo w Klubie Prenumeratora, co jest jednoznaczne z dostępem do szkoleń z rozwoju kompetencji zarządczych.

Brak inforamcji dodatkowych