‹ Prev Next ›

SLD do sejmików razem z Twoim Ruchem?

Autor: Sławomir Bukowski / 18.07.2014
W samorządach

Leszek Miller i Janusz Palikot zapowiadają wystawienie wspólnych list do sejmików pod warunkiem wypracowania porozumienia programowego.

Zbiórka pieniędzy od dziś bez pozwolenia

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 18.07.2014
Prawo

Weszła w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Nowe zliberalizowane zasady pozwalają zbierać pieniądze wyłącznie po zgłoszeniu, bez...

CBOS: Polacy dobrze o samorządzie

Autor: Sławomir Bukowski / 18.07.2014
W samorządach

Niemal sześciu na dziesięciu badanych dobrze ocenia działalność władz lokalnych w swojej miejscowości.

Co utrudnia rozwój małych elektrowni?

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 17.07.2014
Gospodarka

Rozwój generacji rozproszonej, opartej o odnawialne źródła energii to jeden ze strategicznych celów polityki energetycznej Polski do roku 2030.

 

 

Ministerstwo podzieliło środki na przeciwdziałanie przemocy

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.07.2014
W samorządach

Najwięcej z MPiPS, bo aż 95 tys. złotych otrzyma Powiat Suwalski na program „Przemocy mówimy NIE!” oraz Miasto Olsztyn 90 tys. zł na program „Znam...

30 mln zł dla poszkodowanych wiosennymi powodziami

Autor: Oprac. Sławomir Bukowski / 17.07.2014
W samorządach

Szef MAiC, na wniosek wojewodów, przyznał samorządom pieniądze z rezerwy celowej na usuwanie skutków ulewnych deszczy z maja 2014 r.

Sejm przyjął ustawę wdrożeniową

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 17.07.2014
Prawo

Rządowy projekt dotyczy przeniesienia kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi...

Powiatowe janosikowe w Sejmie

Autor: Sławomir Bukowski / 17.07.2014
W samorządach

Poseł PO Andrzej Halicki zapowiedział złożenie poprawki do noweli ustawy o dochodach JST, zmieniającej zasady płacenia janosikowego przez powiaty.

Toruń ma już 50000 fanów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 16.07.2014
W samorządach

Oficjalna miejska strona na portalu Facebook - Mój Toruń ma już ponad 50 000 fanów – chwalą się urzędnicy miasta. Jubileuszowy fan otrzymał od miasta...

Niełatwo jest być bogatym w chudych latach

Autor: prof. Paweł Swianiewicz / 16.07.2014

Dolny Śląsk już trzeci rok z rzędu jest najbogatszym polskim regionem. Narzekające na brak pieniędzy Mazowsze lokuje się pośrodku stawki. Najbogatszym...

Coraz więcej odwołań od decyzji Urzędów Skarbowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 16.07.2014
Prawo

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli potwierdziła, że choć prawo podatkowe w Polsce w większości przypadków jest przestrzegane,...

Wszyscy wyborcy oddadzą głos korespondencyjnie

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 16.07.2014
Prawo

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego oraz niektórych innych ustaw przewidującą m.in., że wszyscy wyborcy będą mogli w wyborach oddać głos...

Warszawa to szczęśliwe miasto

Autor: Oprac. Sławomir Bukowski / 16.07.2014
W samorządach

Aż 91 procent mieszkańców jest zadowolonych z życia w aglomeracji warszawskiej. To tyle samo co w Barcelonie i więcej niż w Paryżu (80 proc.).

Coraz bliżej wielkiej fuzji w Zielonej Górze

Autor: Sławomir Bukowski / 16.07.2014
W samorządach

1 stycznia 2015 r. to coraz bardziej realny termin połączenia miasta i obwarzankowej gminy Zielona Góra.

CBA uratowało szeryfa z Cedyni

Autor: Sławomir Bukowski / 15.07.2014
W samorządach

Burmistrz podejrzany o przyjęcie gigantycznej łapówki! – doniosła ogólnopolska gazeta. Samorządowca ocaliło CBA, które tym razem rzetelnie sprawdziło...

Nowe przepisy dla geodetów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.07.2014
Prawo

Od jutra zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Śląscy sekretarze przeciwko kadencyjności funkcji

Autor: Oprac. Andrzej Gniadkowski / 10.07.2014
W samorządach Prawo

Zdajemy sobie sprawę, że twórcza dyskusja nad kształtem ustawy o pracownikach samorządowych jest konieczna. Ustawa ta wymaga wielu zmian – w tym...

Bytom remontuje w PPP

Autor: Andrzej Gniadkowski / 09.07.2014
W samorządach

Samorządy coraz częściej sięgają po Partnerstw Publiczno-Prywatne. Popularność zdobywa prowadzenie w ten sposób termomodernizacji obiektów szkolnych.

Samorządowcy w formie!

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 09.07.2014
W samorządach

Już po raz dziewiętnasty samorządowcy z całej Polski pobiegli po "Bursztyn Jarosławca".

„NIE” dla kopalni odkrywkowych

Autor: Sławomir Bukowski / 08.07.2014
W samorządach

Rząd lekceważy wynik referendum i forsuje politykę opartą na nieprawdziwych założeniach! – mówili mieszkańcy i samorządowcy przed Kancelarią Premiera.