‹ Prev Next ›

NIK o zatrudnieniu socjalnym

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 30.12.2013
Prawo

Instytucje zajmujące się zatrudnieniem socjalnym w Polsce w niewystarczającym stopniu współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy....

Kardiolog ratuje Wałbrzych

Autor: Sławomir Bukowski / 20.12.2013
W samorządach

Kiedy Roman Szełemej decydował się kandydować na prezydenta Wałbrzycha, przeciwko sobie miał całą rodzinę, za – tysiące wdzięcznych pacjentów....

Punkty zbiórki dopuszczalne

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 20.12.2013
Prawo

Nie trzeba odbierać dzieci spod samego domu, okazuje się, że dopuszczalne jest ustalenie miejsc, z których gimbus będzie zabierał dzieci do szkoły...

Gminy chcą możliwości kierowania na prace społeczne

Autor: Andrzej Gniadkowski / 18.12.2013
Prawo

Bez pośrednictwa powiatu na prace społecznie użyteczne. Burmistrz Kowala sugeruje zmiany w rozporządzeniu w sprawie trybu organizowania prac...

Wbrew ostrzeżeniom rządu z budżetami nie jest tak źle

Autor: Dominik Krzysztofowic / 16.12.2013
Gospodarka

Kilkadziesiąt gmin nie osiągnie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych – alarmowało jeszcze niedawno Ministerstwo Administracji i...

Ustawa śmieciowa działa źle

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 16.12.2013
Prawo

Tylko w 27 gminach, które skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie. Analiza...

Rząd milczy w sprawie dodatku energetycznego

Autor: Andrzej Gniadkowski / 13.12.2013
Gospodarka

Unia Metropolii domaga się zmiany w sposobach wypłacania dodatku energetycznego lub dodatkowych pieniędzy na obsługę nowych obowiązków. Kolejna ustawa...

Podatek od „nieruchomości pozostałych”

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 13.12.2013
Prawo

Decydujące znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości mają zapisy ewidencji gruntów i budynków. Z tego też powodu nie ma znaczenia dla wymiaru...

Komisję konkursową na dyrektora szpitala powołuje rada powiatu

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 13.12.2013
Prawo

Kompetencje do powołania komisji konkursowej w sprawie powołania dyrektora szpitala, wynikające z ustawy o działalności leczniczej, należą do organu...

Koszty sporządzenia operatu spoczywają na staroście

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 13.12.2013
Prawo

Starosta jest zobowiązany pokrywać koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb ustalenia...

Nie tylko organ władzy publicznej udostępnia informacje

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 13.12.2013
Prawo

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej nie są wyłącznie władze publiczne, ale również podmioty wykonujące zadania publiczne, nie...

Pracownicy samorządowi wstecznie

Autor: oprac. SSZ / 12.12.2013

Rząd uzupełnił wreszcie przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych o stanowiska pracy, tj. asystenta rodziny czy też...

Z budownictwem gorzej

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 10.12.2013
Gospodarka

W I―III kwartale 2013 r. oddano do użytkowania 102151 mieszkań, tj. o 2654 mieszkania (o 2,5%) mniej niż w I―III kwartale 2012 r. Więcej mieszkań...

Za śmieci każdy płaci sam

Autor: Sławomir Bukowski / 10.12.2013
W samorządach

Zła wiadomość: nie ma możliwości, aby wnuczek uiścił za babcię opłatę śmieciową przelewem internetowym, albo syn puścił przelew za rodziców, którzy...

Gminy przyjazne rowerzystom

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.12.2013
Konferencje W samorządach

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze już po raz drugi wybrało gminy najbardziej przyjazne rowerzystom.

Ministerstwo Edukacji: Hanna nie łamie prawa

Autor: Andrzej Gniadkowski / 06.12.2013
W samorządach

Można przekazać wszystkie szkoły innym organom – informuje MEN. Przekazanie małych szkół ma podstawie przepisów art. 5 ust 5 ustawy o systemie oświaty...

Resort środowiska wyjaśnia, jak rozumieć pojęcie „mieszkaniec”

Autor: oprac. SSz / 05.12.2013
Gospodarka

Precyzyjna definicja tego pojęcia wciąż sprawia samorządom problemy. Czy przebywanie na działce przez dwa tygodnie w miesiącu rodzi obowiązek złożenia...

Zasady udzielania i rozliczania opieki nad chorym członkiem rodziny

Autor: Anna Ryl / 05.12.2013
Prawo

Za okres sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ubezpieczonemu pracownikowi przysługują dni wolne od pracy. Za czas nieobecności w pracy...

Angielski w przedszkolnej podstawie programowej

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 04.12.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił do Pani Minister Edukacji z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy...

Coraz mniej uczniów ćwiczy na WF-ie

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 03.12.2013
Prawo

Sale gimnastyczne mamy coraz lepsze, boiska również a dzieci ćwiczy coraz mniej. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15 proc....