‹ Prev Next ›

Gminne fotoradary czeka audyt

Autor: Sławomir Bukowski / 22.03.2013
W samorządach

Minister transportu podpisał rozporządzenie wprowadzające audyt lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących instalowanych przez samorządy.

Termoizolacja doskonała

Autor: Andrzej Gniadkowski / 22.03.2013
Gospodarka

Od 2018 roku każdy nowy budynek instytucji publicznych będzie mógł być wznoszony tylko w technologii budownictwa pasywnego. Takie obiekty mają...

Powstaje samorządowy think-tank

Autor: Andrzej Gniadkowski / 21.03.2013
W samorządach

Eksperci przygotowujący tzw. Raport Hausnera zostali zaproszeni do współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Mają pomóc w pracach...

Tychy kończą zwalniać

Autor: Sławomir Bukowski / 21.03.2013
W samorządach

Fiat Auto Poland kończy gigantyczną restrukturyzację zatrudnienia, w efekcie której aż 1450 osób straci pracę.

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Autor: Katarzyna Gospodarowicz / 20.03.2013
Prawo

Choć mogłoby się wydawać, że porozumienie i wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy są instytucjami podobnymi, to jednak należy wiedzieć, że...

Co dalej ze wskaźnikiem zadłużenia?

Autor: Mateusz Klupczyński / 19.03.2013
Gospodarka

Nowy wskaźnik zadłużenia z art. 243 jeszcze nie zaczął obowiązywać, a już na poważnie dyskutuje się o jego zmianie. Rozwiązanie, które miało promować...

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Autor: Paweł Michalski / 19.03.2013

W dniu 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty...

Zmiana reguł w trakcie gry

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 18.03.2013
Prawo

Według nowych przepisów osoby, które uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego bezterminowo - utracą je. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ta...

Najpierw przetarg potem opłata

Autor: Andrzej Gniadkowski / 15.03.2013
W samorządach

Samorządowcy z Lubuskiego uważają, że ustalić opłatę dla mieszkańców za odbiór odpadów można dopiero po przeprowadzeniu przetargu. Już dostali...

5 mln euro dla samorządów

Autor: Sławomir Bukowski / 14.03.2013
W samorządach

Zarząd woj. kujawsko-pomorskiego czeka na wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

Katastrofy budowlane

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.03.2013
Prawo

W latach 1995-2012 w Polsce miało miejsce prawie 6 tys. katastrof budowlanych (średnio 330 katastrof w roku). Pocieszające jest to, że ich liczba z...

Dzieci dojeżdżające do szkoły na rowerach są mądrzejsze

Autor: Sławomir Stalmach / 12.03.2013
Gospodarka

Młodzież jeżdżąca na rowerach do szkoły ma większą zdolność koncentracji na lekcjach, niż ci, którzy przyjeżdżają samochodami z rodzicami lub...

Sokółka czeka na wielki proces

Autor: Sławomir Bukowski / 12.03.2013
W samorządach

Rozmowy telefoniczne zapędziły burmistrza Sokółki na ławę oskarżonych, a afera może zmieść ze stanowiska i burmistrza, i starostę.

Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Autor: Sławomir Bukowski / 12.03.2013
W samorządach

11 marca w Strumieniu (woj. śląskie) 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

System informacji oświatowej wciąż za szeroki?

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 12.03.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż ma wątpliwości odnośnie systemu informacji oświatowej. Jego zdaniem niepojący jest przede wszystkim zbyt szeroki...

Smart city Kraków i jego dziury w asfalcie

Autor: Sławomir Stalmach / 11.03.2013
Gospodarka

Kraków przetestował dwa systemy powiadamiania służb miejskich o dziurach na drogach. Teraz stoi przed koniecznością podjęcia decyzji, czy i którą...

Bardzo drogie śmieci w Warszawie

Autor: Sławomir Bukowski / 08.03.2013
W samorządach

Radni Warszawy po wielotygodniowych kłótniach i dyskusjach uchwalili stawki opłaty śmieciowej. Będzie bardzo drogo.

Niedozwolone praktyki w samorządzie

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 08.03.2013
Prawo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2012 r. 93 decyzje dotyczące naruszenia przepisów przez gminy i spółki komunalne. W większości...

Interpretacje ministerstwa w sprawie śmieci

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 08.03.2013
Prawo

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska pojawiły cztery nowe interpretacje przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy wskaźnik wytnie najsłabsze gminy

Autor: Andrzej Gniadkowski / 07.03.2013
Gospodarka

Samorządy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do ustalania budżetów według nowego wskaźnika zadłużenia. Jednocześnie trwają dyskusje nad...