‹ Prev Next ›

Poznańska NIK skontroluje gminne drogi

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 21.08.2013
Gospodarka

Poznańska NIK sprawdzi drogi lokalne pod trzema względami: jakości konstrukcji, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa. Chce sprawdzić krok po kroku,...

Dofinansowanie do planu gospodarki niskoemisyjnej

Autor: Sławomir Bukowski / 20.08.2013
W samorządach

Od 2 września do 31 października Narodowy Fundusz Ochrony będzie przyjmował od JST wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.

Mniej się buduje

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 20.08.2013
Gospodarka

W pierwszym półroczu 2013 r. wydano ogółem 85 885 pozwoleń na budowę dla 95 175 obiektów budowlanych. Liczba wydanych pozwoleń na budowę jest zatem...

Referendalna gorączka zaczyna ogarniać cały kraj

Autor: Magdalena Jezierska / 20.08.2013
W samorządach

Politolodzy twierdzą, że łatwiej pozbyć się politycznego konkurenta w referendum niż wygrać z nim w wyborach. Tym bardziej, że jak pokazują...

Problemy z bonifikatami

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 19.08.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów osób, które nabyły od Skarbu...

Źle wykorzystane drzewa z wycinki

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 19.08.2013
Prawo

Miasta źle gospodarują drewnem pochodzącym z usuwanych na ich terenie drzew. Zamiast traktować je jako źródło dodatkowego przychodu, oddają za bezcen...

Niepełnosprawni na polskim rynku pracy

Autor: NIK / 14.08.2013
Prawo

Po dwóch latach od ostatniej kontroli NIK urzędy są lepiej przygotowane na przyjęcie do pracy osób niepełnosprawnych. Jednak wskaźnik ich zatrudnienia...

Powtórna ocena uchwały przez sąd

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.08.2013
Prawo

Jeżeli o legalności określonego aktu prawa miejscowego orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił, to sąd ten orzekając później, ze skargi...

Potencjalność interesu prawnego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.08.2013
Prawo

Pozwolenie na budowę zawiera element potencjalności. Stroną tego postępowania powinny być zatem nie tylko osoby, których interes prawny zostaje...

Miliony na sale sportowe i boiska piłkarskie

Autor: Edyta Żyła / 12.08.2013
W samorządach

Samorządy nadrabiają zaległości w rozbudowie infrastruktury sportowej – nie ma w Polsce gminy, która nie starałaby się o nowe boisko, pływalnię czy...

Zadłużenie europejskich stolic

Autor: Sławomir Solarz / 12.08.2013
Gospodarka

Ryzyko przekroczenia konstytucyjnego drugiego progu ostrożnościowego (55 proc. PKB) oraz problemy, jakie już teraz wiążą się z długiem przekraczającym...

Nie wprowadzimy katastru tylnymi drzwiami

Autor: rozm. Andrzej Gniadkowski / 12.08.2013
Gospodarka

Rozmowa z dr Jarosławem Nenemanem, ekonomicznym doradcą prezydenta Polski, współautorem (z prof. Pawłem Swianiewiczem i dr Julitą Łukomską) pomysłu na...

W przepełnionych schroniskach pada co czwarte zwierzę.

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 07.08.2013
Prawo

Gminy wciąż nie potrafią sobie poradzić z zapewnieniem im godziwych warunków. Nieskutecznie także walczą z problemem bezpańskich psów i kotów....

Zielona Góra postanowiła wyrzucić ustawę do śmieci

Autor: Sławomir Bukowski / 07.08.2013

50-tysięcznymi karami i licznymi kontrolami grozi minister środowiska Marcin Korolec gminom, które nie rozpisały przetargu na odbiór odpadów. –...

Permamentna tymczasowość profilu kierowcy

Autor: Andrzej Gniadkowski / 01.08.2013
Prawo

Papierowy obieg dokumentów pomiędzy ośrodkami ruchu drogowego i starostwami miał być przywrócony awaryjnie. Okazuje się, że może już tak zostać, bo...

Sprawozdanie z działalności NIK w Sejmie

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 30.07.2013
Prawo

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski złożył w Sejmie ostatnie w swojej sześcioletniej kadencji sprawozdania z działalności NIK za 2012 rok.

Plan urlopowy w urzędzie

Autor: Barbara Bielenica / 30.07.2013

Sporządzenie planu urlopowego uporządkuje gospodarkę urlopową w urzędzie. Pozyskana z wyprzedzeniem wiedza pracodawcy o terminach nieobecności...

Wspólnota może sprzedać lokal dłużnika

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 30.07.2013
Prawo

Wspólnota mieszkaniowa moze wystąpić z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z...

Połowa samorządów bez budżetu

Autor: Mateusz Klupczyński / 26.07.2013
Gospodarka

Problem niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych może w następnych latach dotyczyć nawet połowy samorządów. Tak wynika z...

Tani urząd?

Autor: prof. Paweł Swianiewicz / 26.07.2013

Poznaliśmy już najbogatsze samorządy, teraz czas na te, które mają najmniejsze wydatki na administrację. Prezentujemy najnowszy ranking WSPÓLNOTY.