‹ Prev Next ›

FIO zaprasza Broniarza

Autor: Andrzej Gniadkowski / 29.03.2013
W samorządach

Szkoły publiczne, zgodnie z Konstytucją, mogą być prowadzone tylko przez podmioty publiczne – uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Federacja...

Dla kogo awans wewnętrzny?

Autor: Michał Jaworski / 28.03.2013
Prawo

Każdy pracownik wykonujący rzetelnie i sumiennie swoje zawodowe obowiązki liczy na to, że jego starania w bliższej lub dalszej przyszłości zostaną...

Staremu Rynkowi na ratunek

Autor: Agnieszka Różalska-Kusza / 27.03.2013
Gospodarka

Jak sprawić, żeby centrum miasta tętniło życiem kulturalnym i towarzyskim, a zarazem było miejscem przyjaznym do zamieszkania? Władze Poznania ruszają...

Wątpliwości w przydzielaniu dodatków mieszkaniowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 25.03.2013
Prawo

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest jest zmiana przepisów regulujących przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych w sposób, który...

Jak wójt Skarbimierza oświatę reformował

Autor: Sławomir Bukowski / 22.03.2013
W samorządach

Policja wchodzi do gabinetu wójta Skarbimierza i wymontowuje z komputera dysk. Konferencja, na której wójt miał ujawnić pełny zapis nagranej z ukrycia...

Gminne fotoradary czeka audyt

Autor: Sławomir Bukowski / 22.03.2013
W samorządach

Minister transportu podpisał rozporządzenie wprowadzające audyt lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących instalowanych przez samorządy.

Termoizolacja doskonała

Autor: Andrzej Gniadkowski / 22.03.2013
Gospodarka

Od 2018 roku każdy nowy budynek instytucji publicznych będzie mógł być wznoszony tylko w technologii budownictwa pasywnego. Takie obiekty mają...

Powstaje samorządowy think-tank

Autor: Andrzej Gniadkowski / 21.03.2013
W samorządach

Eksperci przygotowujący tzw. Raport Hausnera zostali zaproszeni do współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Mają pomóc w pracach...

Tychy kończą zwalniać

Autor: Sławomir Bukowski / 21.03.2013
W samorządach

Fiat Auto Poland kończy gigantyczną restrukturyzację zatrudnienia, w efekcie której aż 1450 osób straci pracę.

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Autor: Katarzyna Gospodarowicz / 20.03.2013
Prawo

Choć mogłoby się wydawać, że porozumienie i wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy są instytucjami podobnymi, to jednak należy wiedzieć, że...

Co dalej ze wskaźnikiem zadłużenia?

Autor: Mateusz Klupczyński / 19.03.2013
Gospodarka

Nowy wskaźnik zadłużenia z art. 243 jeszcze nie zaczął obowiązywać, a już na poważnie dyskutuje się o jego zmianie. Rozwiązanie, które miało promować...

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Autor: Paweł Michalski / 19.03.2013

W dniu 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty...

Zmiana reguł w trakcie gry

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 18.03.2013
Prawo

Według nowych przepisów osoby, które uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego bezterminowo - utracą je. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ta...

Najpierw przetarg potem opłata

Autor: Andrzej Gniadkowski / 15.03.2013
W samorządach

Samorządowcy z Lubuskiego uważają, że ustalić opłatę dla mieszkańców za odbiór odpadów można dopiero po przeprowadzeniu przetargu. Już dostali...

5 mln euro dla samorządów

Autor: Sławomir Bukowski / 14.03.2013
W samorządach

Zarząd woj. kujawsko-pomorskiego czeka na wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

Katastrofy budowlane

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.03.2013
Prawo

W latach 1995-2012 w Polsce miało miejsce prawie 6 tys. katastrof budowlanych (średnio 330 katastrof w roku). Pocieszające jest to, że ich liczba z...

Dzieci dojeżdżające do szkoły na rowerach są mądrzejsze

Autor: Sławomir Stalmach / 12.03.2013
Gospodarka

Młodzież jeżdżąca na rowerach do szkoły ma większą zdolność koncentracji na lekcjach, niż ci, którzy przyjeżdżają samochodami z rodzicami lub...

Sokółka czeka na wielki proces

Autor: Sławomir Bukowski / 12.03.2013
W samorządach

Rozmowy telefoniczne zapędziły burmistrza Sokółki na ławę oskarżonych, a afera może zmieść ze stanowiska i burmistrza, i starostę.

Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Autor: Sławomir Bukowski / 12.03.2013
W samorządach

11 marca w Strumieniu (woj. śląskie) 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

System informacji oświatowej wciąż za szeroki?

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 12.03.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż ma wątpliwości odnośnie systemu informacji oświatowej. Jego zdaniem niepojący jest przede wszystkim zbyt szeroki...