‹ Prev Next ›

Jednostki budżetowe gmin nie są podatnikami VAT

Autor: Paweł Kaźmierczak, Dominik Gorlicki / 03.07.2013
Prawo

Jeszcze do niedawna głównym „podmiotowym” problemem w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego w podatku od towarów i usług było określenie,...

Komitet Regionów ostrzega przed kosztownymi zmianami ocen środowiskowych

Autor: Andrzej Gniadkowski / 02.07.2013
Prawo

Propozycja Komisji Europejskiej zmiany dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie bierze pod uwagę finansowych i...

20 lat minęło RIO

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 01.07.2013
W samorządach

Regionalne izby obrachunkowe od dwudziestu lat nadzorują finanse polskich samorządów. 26 czerwca w sejmowej Sali kolumnowej odbyła się jubileuszowa...

Samorządowi Liderzy Zarządzania wybrani

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 01.07.2013
W samorządach Dobre praktyki

Aż 60 samorządów walczyło w tym roku o miano Lidera Zarządzania. Najważniejszym celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie...

Zasady rekrutacji do zmiany

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 01.07.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się prośbą do Minister Edukacji o udzielenie informacji na temat stanu prac nad nowelizacją przepisów regulujących...

Gminy nie zadbały o informację?

Autor: Sławomir Bukowski / 01.07.2013
W samorządach

Jedna trzecia mieszkańców nie dostała żadnej informacji o nowych zasadach odbioru śmieci.

Warszawa wzorem dla spóźnionych gmin

Autor: Andrzej Gniadkowski / 27.06.2013
W samorządach

Już tylko 20 gmin nie ogłosiło przetargu na odbiór odpadów. To w większość gminy, które w ogóle nie zamierzają ich ogłaszać.

Dwadzieścia lat w RIO

Autor: Andrzej Gniadkowski / 27.06.2013
Prawo

Dla niektórych to był epizod, dla innych praca na całe zawodowe życie. Razem z samorządem terytorialnym powstawały organy nadzorujące. Wbrew częstym...

Zatrudnienie osoby mającej ustalone prawo do renty

Autor: Michał Jaworski / 25.06.2013
Prawo

Zatrudniając na umowę o pracę osobę, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty należy pamiętać, że podlega ona z tego tytułu obowiązkowym...

Jak przygotować się do kontroli ZUS?

Autor: Michał Jaworski / 25.06.2013
Prawo

Kontrola ZUS może odbyć się u każdego pracodawcy, w tym samorządowego. W ramach takiej kontroli inspektorzy ZUS są uprawnieni do sprawdzenia...

Ustawy śmieciowej nie zmienimy!

Autor: Sławomir Bukowski / 24.06.2013
W samorządach

Minister środowiska Marcin Korolec w specjalnym wywiadzie dla Wspólnoty podsumowuje przygotowania gmin do rewolucji śmieciowej.

Koordynator inwestycji wybawieniem dla miast

Autor: Edyta Żyła / 24.06.2013
Gospodarka

Chaos inwestycyjny, zrywanie świeżo położonych nawierzchni, paraliż komunikacyjny – dla mieszkańców wielu polskich miast to chleb powszedni. Antidotum...

Na papierze nie jest źle

Autor: Mateusz Klupczyński / 24.06.2013
Gospodarka

Finanse samorządów są w dużo gorszym stanie niż wynika z szacunków rządowych. Wieloletnie prognozy finansowe, podstawa analiz ministerstwa, są zbyt...

Trolejbusy szansą dla dużych miast

Autor: Agnieszka Różalska-Kusza / 21.06.2013
Gospodarka

Budowa linii trolejbusowych jest znacznie tańsza niż tramwajowych, a Unia Europejska chętnie wspiera proekologiczne projekty komunikacyjne. Gdynia,...

Nieustanne problemy z odpadami

Autor: / 21.06.2013
Gospodarka

Choć rewolucja śmieciowa właśnie startuje, liczba pytań i wątpliwości związanych z interpretacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

Zakup sprzętu medycznego ze środków UE

Autor: oprac. Dorota Bąbiak-Kowalska / 19.06.2013
Prawo

Z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania jedna trzecia skontrolowanych przez NIK szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu...

Nadzór budowlany pod lupą NIK

Autor: oprac. Dorota Bąbiak-Kowalska / 19.06.2013
Prawo

Nadzór budowlany nie działa skutecznie. Umyka mu zbyt wiele przypadków łamania prawa. Jego najsłabszym ogniwem są powiatowi inspektorzy, którzy...

Ograniczenie czasu pracy placówek handlowych

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.06.2013
Prawo

Rada gminy nie może ograniczać czasu pracy placówek gastronomicznych ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku. Służą temu inne instrumenty...

Rekordowe oszczędności opolskich gmin

Autor: Andrzej Gniadkowski / 14.06.2013
W samorządach

Ponad 10 mln zł zaoszczędziły gminy woj. opolskiego na grupowych zakupach energii. Wspólny przetarg obejmujący 410 obiektów z 36 gmin wygrała spółka...

Założenia ustawy samorządowej przyjęte przez rząd

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.06.2013
Prawo

Rada Ministrow przyjęła 11 czerwca zalożenia do ustawy samorządowej. Skladają się na nie: zwiększenie samodzielności i elastyczności działania...