‹ Prev Next ›

Słowacy nie kupią kolejki na Kasprowy

Autor: Sławomir Bukowski / 11.04.2013
W samorządach

Ostatecznie pięć podmiotów stara się o akcje PKL. Wśród nich nie ma już Słowaków.

Drogie śmieci w miastach

Autor: Sławomir Bukowski / 11.04.2013
Gospodarka

Ustalaniu sposobu obliczania oraz stawek opłaty śmieciowej niemal w każdym dużym mieście towarzyszyły polityczne awantury. Rozpiętość stawek jest...

Klaster na ranę

Autor: Aleksander Pawelec / 11.04.2013
Gospodarka

Klastry to świeży pomysł na wspieranie innowacyjności. Koncepcja „duży może więcej” zmienia warunki konkurencji i sprzyja wzrostowi produkcji. Czy...

Wicepremier a odpowiedzialność dyscyplinarna za finanse publiczne

Autor: Forum Od-nowa / 10.04.2013
Prawo

Każdy pracownik w samorządzie, szczególnie główny księgowy i kierownik jednostki organizacyjnej wie, czym jest odpowiedzialność za naruszenie...

Warszawa: strefy bez ciszy nocnej

Autor: Sławomir Bukowski / 10.04.2013
W samorządach

Jak pogodzić interesy restauratorów i mieszkańców? Czy wyjściem jest wyznaczanie stref, w których gwar będzie dopuszczalny po godz. 22?

NIK skontrolował kontrole NFZ

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 08.04.2013
Prawo

Jakość i dostępność świadczeń medycznych w Polsce pozostaje praktycznie poza kontrolą. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia...

Wątpliwości wokół świadczeń pielęgnacyjnych dla rolników

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 08.04.2013
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy z racji posiadania gospodarstwa rolnego...

Rewolucja śmieciowa – czy grożą nam nowe dzikie wysypiska śmieci?

Autor: Sławomir Bukowski / 05.04.2013
W samorządach

Alarmistyczny raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Rewolucja śmieciowa przebiega nie tak, jak powinna.

Gmina Słupsk powinna zapłacić za oświetlenie obwodnicy

Autor: Sławomir Bukowski / 03.04.2013
W samorządach

Gmina musi ponosić koszty oświetlenia drogi ekspresowej – orzekł Sąd Rejonowy w Słupsku w powtórnym procesie.

FIO zaprasza Broniarza

Autor: Andrzej Gniadkowski / 29.03.2013
W samorządach

Szkoły publiczne, zgodnie z Konstytucją, mogą być prowadzone tylko przez podmioty publiczne – uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Federacja...

Dla kogo awans wewnętrzny?

Autor: Michał Jaworski / 28.03.2013
Prawo

Każdy pracownik wykonujący rzetelnie i sumiennie swoje zawodowe obowiązki liczy na to, że jego starania w bliższej lub dalszej przyszłości zostaną...

Staremu Rynkowi na ratunek

Autor: Agnieszka Różalska-Kusza / 27.03.2013
Gospodarka

Jak sprawić, żeby centrum miasta tętniło życiem kulturalnym i towarzyskim, a zarazem było miejscem przyjaznym do zamieszkania? Władze Poznania ruszają...

Wątpliwości w przydzielaniu dodatków mieszkaniowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 25.03.2013
Prawo

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest jest zmiana przepisów regulujących przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych w sposób, który...

Jak wójt Skarbimierza oświatę reformował

Autor: Sławomir Bukowski / 22.03.2013
W samorządach

Policja wchodzi do gabinetu wójta Skarbimierza i wymontowuje z komputera dysk. Konferencja, na której wójt miał ujawnić pełny zapis nagranej z ukrycia...

Gminne fotoradary czeka audyt

Autor: Sławomir Bukowski / 22.03.2013
W samorządach

Minister transportu podpisał rozporządzenie wprowadzające audyt lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących instalowanych przez samorządy.

Termoizolacja doskonała

Autor: Andrzej Gniadkowski / 22.03.2013
Gospodarka

Od 2018 roku każdy nowy budynek instytucji publicznych będzie mógł być wznoszony tylko w technologii budownictwa pasywnego. Takie obiekty mają...

Powstaje samorządowy think-tank

Autor: Andrzej Gniadkowski / 21.03.2013
W samorządach

Eksperci przygotowujący tzw. Raport Hausnera zostali zaproszeni do współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Mają pomóc w pracach...

Tychy kończą zwalniać

Autor: Sławomir Bukowski / 21.03.2013
W samorządach

Fiat Auto Poland kończy gigantyczną restrukturyzację zatrudnienia, w efekcie której aż 1450 osób straci pracę.

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Autor: Katarzyna Gospodarowicz / 20.03.2013
Prawo

Choć mogłoby się wydawać, że porozumienie i wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy są instytucjami podobnymi, to jednak należy wiedzieć, że...

Co dalej ze wskaźnikiem zadłużenia?

Autor: Mateusz Klupczyński / 19.03.2013
Gospodarka

Nowy wskaźnik zadłużenia z art. 243 jeszcze nie zaczął obowiązywać, a już na poważnie dyskutuje się o jego zmianie. Rozwiązanie, które miało promować...