‹ Prev Next ›

Dobra promocja to nie tylko film reklamowy

Autor: Aleksander Pawelec / 04.10.2012
W samorządach

Ostatnie lata i miesiące obfitują w ciekawe i kontrowersyjne akcje marketingowe, choć o ich skuteczności za wcześnie jeszcze mówić. Najważniejsze, że...

In-house w odpadach

Autor: JK / 04.10.2012
Gospodarka

Zarząd Związku Miast Polskich apeluje do premiera o pilną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która umożliwiłaby...

Zbiórki publiczne do konsultacji

Autor: BUK / 13.09.2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło 21-dniowe społeczne konsultacje projektu założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Na opinie...

Gminy nie radzą sobie ze śmieciami

Autor: Sławomir Bukowski / 12.09.2012
Gospodarka

Na narastający problem dzikich wysypisk śmieci, które są dużym zagrożeniem dla środowiska, zwraca uwagę NIK w najnowszym raporcie.

Po pierwsze: dobry transport

Autor: Przemysław Śleszyński, dr hab. prof. PAN / 11.09.2012

Warszawa, Katowice, Poznań i Kraków – te miasta generują największy w Polsce ruch drogowy związany z dojazdami do pracy. Dla władz samorządowych...

Walka o subwencję oświatową

Autor: / 13.08.2012

W jaki sposób Ministerstwo Finansów naliczania część oświatową subwencji ogólnej ? W lutym poprosiliśmy o dokładny algorytm/wzór naliczania subwencji...

Pracownik Samorządowy

Autor: / 27.02.2012

Miesięcznik PRACOWNIK SAMORZĄDOWY - omawia i analizuje zagadnienia kadrowo - płacowe w samorządach terytorialnych.

Inne dochody w oświadczeniu majątkowym

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 13.02.2012
Prawo

Fragmentem oświadczenia budzącym wątpliwości jest punkt VIII. Zgodnie z nim, należy podać inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej...

Nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

W punkcie II formularzy oświadczeń podaje się informacje dotyczące nieruchomości (domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości)....

Środki pieniężne

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Pierwszym do wypełnienia punktem formularzy oświadczenia (po podaniu danych identyfikujących osobę składającą oświadczenie) są zasoby pieniężne.

Majątek wspólny i odrębny w oświdczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 13.02.2012
Prawo

Oświadczenia majątkowe obejmują zarówno majątek wspólny osoby je składającej, jak i majątek odrębny tej osoby. Składający oświadczenie nie deklaruje...

Wzory oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Jak na razie obowiązująwzory oświdczeń majatkowych zawarte w rozporządzeniach z 2003 r.

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik...

Przechowywanie oświadczeń majątkowych

Autor: Ewa Pałka / 13.02.2012
Prawo

Czy oświadczenia majątkowe radnych po 6-letnim okresie przechowywania należy zniszczyć czy przekazać do archiwum państwowego?

 

 

Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w BIP

Autor: / 13.02.2012
Prawo

Informacje zawarte oświadczeniach majątkowych są jawne (art. 24i, u.s.gm. art. 25d ust. 1 u.s.p. art. 27d ust. 1 u.s.w.). Z wyjątkiem informacji o...

Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego

Autor: d.babiak@wspolnota.org.pl / 13.02.2012
Prawo

Osoby analizujące oświadczenia są zobowiązane złożyć wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego radnego, jeżeli w wyniku dokonanej analizy tego...

Zasady analizy oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Przewodniczący rad stoją przed trudnym zadaniem przeanalizowania złożonych im oświadczeń majątkowych. Jaki charakter i zakres ma mieć owa analiza i...

Składane dokumenty

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

 

Osoby zobowiązane składają oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku...

Zasady przyjmowania oświadczeń

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 12.02.2012
Prawo

Opisując procedurę przyjmowania oświadczeń należy rozdzielić oświadczenia przyjmowane przez przewodniczącego rady gminy, powiatu oraz wójta...

Podstawowe zasady wypełniania oświadczenia

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 12.02.2012
Prawo

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów formularza oświadczeń majątkowych należy wyjaśnić kilka kwestii natury ogólnej.