‹ Prev Next ›

Konsultacje założeń reformy Boniego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 22.01.2013
Prawo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało do konsultacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki...

O przedszkole – dobre, tańsze i dostępne

Autor: Grzegorz Pochopień / 21.01.2013
W samorządach

Już teraz samorząd może obliczyć wysokość dotacji, jaką otrzyma z rezerwy na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji...

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Autor: Michał Byczkowski / 18.01.2013
Prawo

Od pierwszego dnia 2013 roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Zaostrzone przepisy, między innymi zawęziły krąg...

Warszawa przyjmuje uchwały śmieciowe

Autor: Sławomir Bukowski / 18.01.2013
W samorządach Aktualności

Kilka godzin trwała dyskusja na sesji Rady Warszawy w czwartek 17 stycznia na temat zasad odbioru odpadów od mieszkańców. Radni ustalili, na ile...

Organ właściwy w zakresie sieci elektroenergetycznych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 18.01.2013
Prawo

W sprawach sieci elektroenergetycznych (bez względu na ich napięcie znamionowe), za których ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu...

Przystań nad Wartą

Autor: Włodzimierz Pawłowski / 17.01.2013
W samorządach

Na fałszywym micie, choćby i najpiękniejszym, nie da się zbudować niczego sensownego i trwałego. Swoją historię albo przyjmuje się w całości, z...

Pozostawił nam swoje dzieło

Autor: Jerzy Regulski / 17.01.2013

Odszedł od nas Michał Kulesza. Odszedł Człowiek ogromnych zasług dla samorządności, dla polskich gmin, powiatów i województw, dla nas wszystkich.

Spotkanie z Michałem

Autor: Janusz Król / 17.01.2013
W samorządach

Profesora Michała Kuleszę poznałem 17 grudnia 1990 roku na zebraniu założycielskim Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium.

Równy dostęp do edukacji osób niepełnosprawnych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 17.01.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich rekomenduje Ministrowi Edukacji Narodowej działania, jakie należy podjąć w celu zapewnienia równego dostępu do edukacji...

Pożegnanie profesora Michała Kuleszy

Autor: Redakcja Wspólnoty / 16.01.2013

Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnaliśmy profesora Michała Kuleszę, współtwórcę reformy samorządowej w Polsce i założyciela "Wspólnoty".

Dzienny opiekun potrzebny od zaraz!

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 15.01.2013
W samorządach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej apeluje do samorządów o zatrudnianie dziennych opiekunów.

Jak nie wypłacać jednorazowych dodatków

Autor: Andrzej Gniadkowski / 15.01.2013
W samorządach

Zbliża się okres wypłacania przez samorządy jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom. Przy tej okazji samorządy szukają wiedzy w jaki...

Burmistrz Zakopanego zostaje

Autor: Sławomir Bukowski / 14.01.2013
W samorządach

Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza Zakopanego Janusza Majchra jest nieważne, do urn poszło za mało osób – poinformowała Miejska...

Po 10 latach referendum doczeka się nowelizacji

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.01.2013
Prawo

Po 10 latach od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ustawa o referendum lokalnym doczeka się nowelizacji.

10 wydarzeń 2012 roku, które wstrząsnęły samorządem

Autor: Janusz Król / 10.01.2013
W samorządach

Minął rok, pora na podsumowania. Postanowiłem bardzo subiektywnie podejść do wydarzeń 2012 roku i spojrzeć na nie z przymrużeniem oka. Powstała więc...

SOŁECTWA W JAROCINIE?

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.01.2013
W samorządach

Jarocin znalazł sposób na uzupełnienie miejskiego budżetu – być może już niedługo w miejscu tutejszych osiedli powstaną… sołectwa.

Rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych niezgodna z prawem

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 10.01.2013

Uregulowanie kryteriów i procedur przyjmowania dzieci do szkół i przedszkoli w rozporządzeniu wydanym bez dostatecznych podstaw ustawowych jest...

Dofinansowanie kampanii śmieciowych

Autor: Michał Byczkowski / 10.01.2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach chce pomóc gminom w sfinansowaniu kampanii informacyjno-edukacyjnych...

Uchwały o przekazaniu prowadzenia szkoły niezgodne z prawem

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 09.01.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie niezgodnych z prawem uchwał rad gmin powierzających prowadzenie...

Sejm odłożył głosowanie, za to Trybunał zajmie się śmieciami

Autor: Sławomir Bukowski / 09.01.2013
W samorządach

Dopiero na koniec stycznia posłowie przełożyli głosowanie projektu nowelizacji ustawy umożliwiającego gminom wybór różnych metod ustalania opłat za...