‹ Prev Next ›

Nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

W punkcie II formularzy oświadczeń podaje się informacje dotyczące nieruchomości (domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości)....

Środki pieniężne

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Pierwszym do wypełnienia punktem formularzy oświadczenia (po podaniu danych identyfikujących osobę składającą oświadczenie) są zasoby pieniężne.

Majątek wspólny i odrębny w oświdczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 13.02.2012
Prawo

Oświadczenia majątkowe obejmują zarówno majątek wspólny osoby je składającej, jak i majątek odrębny tej osoby. Składający oświadczenie nie deklaruje...

Wzory oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Jak na razie obowiązująwzory oświdczeń majatkowych zawarte w rozporządzeniach z 2003 r.

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik...

Przechowywanie oświadczeń majątkowych

Autor: Ewa Pałka / 13.02.2012
Prawo

Czy oświadczenia majątkowe radnych po 6-letnim okresie przechowywania należy zniszczyć czy przekazać do archiwum państwowego?

 

 

Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w BIP

Autor: / 13.02.2012
Prawo

Informacje zawarte oświadczeniach majątkowych są jawne (art. 24i, u.s.gm. art. 25d ust. 1 u.s.p. art. 27d ust. 1 u.s.w.). Z wyjątkiem informacji o...

Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego

Autor: d.babiak@wspolnota.org.pl / 13.02.2012
Prawo

Osoby analizujące oświadczenia są zobowiązane złożyć wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego radnego, jeżeli w wyniku dokonanej analizy tego...

Zasady analizy oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Przewodniczący rad stoją przed trudnym zadaniem przeanalizowania złożonych im oświadczeń majątkowych. Jaki charakter i zakres ma mieć owa analiza i...

Składane dokumenty

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

 

Osoby zobowiązane składają oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku...

Zasady przyjmowania oświadczeń

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 12.02.2012
Prawo

Opisując procedurę przyjmowania oświadczeń należy rozdzielić oświadczenia przyjmowane przez przewodniczącego rady gminy, powiatu oraz wójta...

Podstawowe zasady wypełniania oświadczenia

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 12.02.2012
Prawo

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów formularza oświadczeń majątkowych należy wyjaśnić kilka kwestii natury ogólnej.

 

 

Budowanie samorządu - bezpłatna książka

Autor: / 08.02.2012

Przygotowaliśmy wyjątkową propozycję dla czytelników portalu Wspólnota Online. W hołdzie profesorowi Michałowi Kuleszy postanowiliśmy zawierającą jego...

Rewolucja LED-owa okiem kamery

Autor: PHILIPS / 23.01.2012
W samorządach

Trzebielino jest pierwszą w Polsce gminą w pełni oświetloną przy użyciu energooszczędnych i jasnych LED-ów. Przykład tej miejscowości pokazuje, że...

Oświadczena majątkowe- kompendium wiedzy

Autor: / 13.01.2012

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów formularza oświadczeń majątkowych należy wyjaśnić kilka kwestii natury ogólnej.