Skontaktuj się z nami

Redakcja

Redaktor Naczelny

Janusz Król

 

e-mail: j.krol@municipium.com.pl

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Zdzisław Majewski

tel. (22) 242 80 34

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

Dorota Bąbiak-Kowalska

tel: (22) 242 80 46

e-mail: d.babiak@wspolnota.org.pl

 

Dyrektor generalny

Krzysztof Kawaliło

tel. 600 207 177


 

 

Sekretarz redakcji

Sławomir Bukowski

tel. (22) 266 09 73

s.bukowski@municipium.com.pl

 

Dział Samorządowy

Andrzej Gniadkowski

tel. (22) 379 72 74

a.gniadkowski@municipium.com.pl

 

Dział Prawny

Dorota Bąbiak-Kowalska

tel. (22) 242 80 46

d.babiak@municipium.com.pl

 

Dominik Krzysztofowicz

tel. (22) 242 80 45

d.krzysztofowicz@municipium.com.pl

prawnicy@municipium.com.pl

 

Serwisy internetowe

Justyna Kamińska

tel. (22) 242 80 12

j.kaminska@municipium.com.pl

 

 

 

Wydawnictwo

 

 

Międzykomunalna Spółka Akcyjna

Municipium

Marynarska 19A piętro 10,

02-674 Warszawa (Marynarska Tower).

 

Sekretariat

tel. (22) 242 80 31

sekretariat@municipium.com.pl

 

Prezes

Zdzisław Majewski

Wiceprezes

Michał Król

 

Dyrektor generalny

Krzysztof Kawaliło

tel. 600 207 177

k.kawalilo@municipium.com.pl

 

 

Biuro reklam i ogłoszeń

Aneta Wilim

tel. (22) 242 80 21

a.wilim@municipium.com.pl

 

Joanna Kowalska

tel. (22) 242 80 14

j.kowalska@municipium.com.pl

 

Michał Sierpiński

tel. (22) 242 80 35, 509 806 962

m.sierpinski@municipium.com.pl

 

Konferencje i szkolenia

 

Dyrektor ds. Konferencji i Projektów Specjalnych

Agnieszka Borkowska

tel. +48 22 242 80 53

tel. +48 600 207 183

e-mail: a.borkowska@municipium.com.pl

 

Koordynator ds. Konferencji i Projektów Specjalnych

Rafał Szczepkowski

tel. +48 22 242 80 55

tel. kom. +48 607 283 482

e-mail: r.szczepkowski@municipium.com.pl

 

Prenumerata i kolportaż

 

tel. (22) 242 80 10,

(22) 242 80 44, (22) 242 80 51

handlowy@municipium.com.pl

 

 

 

NIP 526-025-01-10   
REGON 006375209
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego    
Nr KRS 0000069503
Kapitał zakładowy 515.000,00 zł
Kapitał wpłacony 515.000,00 zł