Ruszył nabór do 6. edycji programu GreenEvo

Autor: Oprac. Sławomir Bukowski / 05.01.2015
Gospodarka
Premiowane będą innowacyjne technologie wspierające gospodarkę odpadami w gminach.

Na zgłoszenia Ministerstwo Środowiska czeka do 27 lutego. – W tegorocznej edycji położyliśmy największy nacisk na technologie wspierające gospodarkę odpadami. Zdajemy sobie sprawę, że jest to ważny problem dla gmin i miast. Dlatego szukamy innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w ekologiczny i efektywny sposób zarządzać odpadami – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

 

W ramach kategorii „Technologie wspierające gospodarkę odpadami” można zgłaszać projekty w takich obszarach, jak:

– Recykling materiałów, zasobów i surowców mających zastosowanie w przemyśle.

– Unieszkodliwianie lub utylizacja odpadów niebezpiecznych lub toksycznych.

– Redukcja wolumenu powstających odpadów w procesie produkcyjnym zgodnie z założeniami circular economy.

– Redukcja emisji pyłów.

– Redukcja emisji poprocesowych gazów odpadowych.

– Przetwarzanie odpadów komunalnych.

– Przetwarzanie odpadów przemysłowych.

– Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych, w tym kompostowanie.

– Systemy kontrolne, pomiarowe i monitorujące powstawanie odpadów.

 

Pozostałe kategorie

Jak co roku w ramach GreenEvo poszukiwane będą także inne innowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi. Pozostałe kategorie to:

1. „Odnawialne źródła energii”, w tym:

– Biopaliwa i biomasa.

– Ogniwa paliwowe.

– Ogniwa fotowoltaiczne.

– Panele hybrydowe.

– Mała energetyka wodna.

– Energetyka wiatrowa.

– Energetyka geotermalna.

– Produkcja lub wykorzystanie biogazu.

 

2. „Przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego”.

 

3. „Rozwiązania wspierające oszczędność energii”, w tym:

– Kogeneracja.

– Przechowywanie energii.

– Rozwiązania sprzyjające oszczędności energii w budownictwie.

– Oprogramowanie wspierające optymalizację zużycia energii.

– Budownictwo pasywne.

 

4. „Systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym”.

 

5. „Technologie sprzyjające ochronie klimatu”, w tym:

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle metalurgicznym.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle chemicznym.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle cementowym.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle szklanym.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle ceramicznym.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle papierniczym.

– Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle spożywczym.

– Przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

– Redukcja emisji substancji lotnych do atmosfery, w tym odorów.

 

6. „Technologie wodno-ściekowe”.

 

7. „Technologie niskoemisyjnego transportu”.

 

GreenEvo to projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich spółek działających w obszarze zielonych technologii. Głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę.

 

Na laureatów GreenEvo czekają liczne korzyści. Wśród nich m.in. uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, bezpłatne szkolenia ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych ścieżek finansowania, produkcja indywidualnych filmów promocyjnych o każdej z technologii czy stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo. – O skuteczności przedsięwzięcia najlepiej świadczą sukcesy laureatów. To między innymi wzrost wartości eksportu o ponad 50 proc. w 2013 r. – mówi minister Grabowski.

 

Do tej pory, w ramach GreenEvo, zostały wyróżnione 62 polskie przedsiębiorstwa. Zawarły one 244 transakcje za granicą oraz 1273 w Polsce. Firma, która zdecyduje się na udział w konkursie, musi nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny razem z regulaminem.

 

Więcej o konkursie znajdziesz TUTAJ.

Podziel się!
TAGI: dobre praktyki, Gospodarka, gospodarka odpadami, Ochrona środowiska, odpady komunalne, ustawa o porządku i czystości w gminach,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.