‹ Prev Next ›

UTRZYMANIE ROZKŁADÓW JAZDY NIE ZAWSZE OBCIĄŻA GMINĘ

Autor: Paulina Sobczyk / 20.07.2018
Prawo

Umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z rozkładem jazdy spoczywa na podmiocie, który zobowiązał się do tego w umowie zawartej pomiędzy...

DROGA GMINNA TYLKO NA DZIAŁCE PUBLICZNEJ

Autor: Paulina Sobczyk / 20.07.2018
Prawo

Droga przebiegająca przez grunt niebędący własnością gminy nie może zostać uznana za publiczną. Warunkiem zaliczenia drogi do dróg gminnych jest...

System finansowania województw wymaga zmian

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 20.07.2018
W samorządach Gospodarka

- Rząd powinien zmienić system finansowania województw, ponieważ oparcie go jedynie na jednym rodzaju podatków jest bardzo groźne. Ten sposób...

RIO: uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Białegostoku nieważna

Autor: Justyna Kamińska / 19.07.2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w czwartek (19 lipca) stwierdziło nieważność dwóch uchwał białostockich radnych: uchwały Rady...

Recepty społeczne czyli polityka senioralna budowana na potencjale lokalnej społeczności

Autor: Ewa Rogalska, Monika Daab / 19.07.2018
W samorządach

Konstantynów Łódzki jako pierwszy samorząd w Polsce zrealizował nowatorskie przedsięwzięcie – wdrożenie idei recept społecznych (ang. social...

Najzamożniejsze samorządy w 2017 roku

Autor: Andrzej Gniadkowski / 19.07.2018
W samorządach

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach rankingu bogactwa są zazwyczaj tacy sami: Warszawa, Sopot, Polkowice, Kleszczów. Niewielkie zmiany są w dwóch...

Przyznaj się, przeproś i się napij, czyli zasady w social mediach

Autor: Robert Stępowski / 18.07.2018
W samorządach Wybory 2018

O której godzinie publikować materiały w mediach społecznościowych i co zrobić, jeśli jeden z twoich wpisów, lub kogoś innego, wywoła burzę, która...

PUBLICZNY CHARAKTER ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Autor: Paulina Sobczyk / 18.07.2018
Prawo

Do zadań dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym przekazane jej przez radę i służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb oraz poprawie...

ZMIANA PORZĄDKU WYMAGA GŁOSOWANIA

Autor: Paulina Sobczyk / 18.07.2018
Prawo

Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad rady powiatu wymaga podjęcia uchwały w tej sprawie bezwzględną większością ustawowego składu rady....

NIK o opiece dla seniorów w miejscu zamieszkania

Autor: Justyna Kamińska / 18.07.2018
W samorządach

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo że należy to do ich obowiązków - alarmuje Najwyższa...

Motocykliści po buspasach jeżdżą bezpiecznie

Autor: Sławomir Bukowski / 18.07.2018
W samorządach

Pierwsze miesiące jazdy jednośladów razem z autobusami w Warszawie dały bardzo obiecujące efekty.

Zmiany granic. Czy czeka nas kolejna awantura?

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.07.2018
W samorządach

Rząd chce powiększyć Rzeszów kosztem dwóch sąsiednich gmin i nie chce się zgodzić na powrót do poprzednich granic Opola. Jak zwykle w przypadku zmian...

Warszawa składa hołd powstańcom

Autor: Material promocyjny / 16.07.2018
W samorządach

Co roku bohaterowie Powstania Warszawskiego są honorowymi gośćmi na uroczystościach związanych z rocznicą 1 sierpnia 1944. Jednak o ich zasługach...

OPOS: potrzeba wsparcia finansowego Domów Pomocy Społecznej

Autor: Andrzej Gniadkowski / 16.07.2018
W samorządach

Zazwyczaj jedynym składnikiem majątku, który mógłby stanowić źródło zaspokojenia roszczeń gmin są nieruchomości pozostałe po osobach umieszczonych w...

U nas żyje się wolniej, a przez to ciekawiej

Autor: Janusz Król / 16.07.2018
W samorządach

Widzimy tendencję wychodzenia ludzi z dużych miast. Zauważyli, że praca od świtu do nocy, zaniedbywanie rodziny i pogoń za karierą nie są tym, czego...

Powiat nowotarski stawia na rewitalizację i ekologię

Autor: Justyna Kamińska / 16.07.2018
W samorządach

XIX-wieczny ratusz znajdujący się na krościeńskim rynku, w którym dziś swoją siedzibę ma urząd gminy oraz centrum kultury, już wkrótce czeka gruntowna...

Warszawa coraz bardziej zielona

Autor: Materiał promocyjny / 16.07.2018
W samorządach

Stolica to miejsce do rozwoju zawodowego, nauki, ale również do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Warszawiacy cenią sobie zieleń, która...

ROZBUDOWA A CAŁOŚĆ URBANISTYCZNA

Autor: Paulina Sobczyk / 13.07.2018
Prawo

Nowa zabudowa miejska nie musi być tożsama z już istniejącą. Wystarczy, że będzie ją można pogodzić z funkcją budynków znajdujących się na...

PREZES SKO UDZIELA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Autor: Paulina Sobczyk / 13.07.2018
Prawo

Do wydania decyzji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia informacji publicznej związanej z działalnością Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Autor: Materiał Promocyjny / 13.07.2018
W samorządach

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z...