Miliony na miejską komunikację w Tychach

Autor: Justyna Kamińska / 04.08.2017
W samorządach
Samorząd Tychów rozpoczyna unijny projekt, dzięki któremu chce m.in. kupić ponad 50 nowych autobusów na gaz oraz kilkanaście innych pojazdów, a także przebudować zaplecze zajezdni i przedłużyć jeden z odcinków sieci trolejbusowej.

Tyski projekt komunikacyjny skorzystał z jednej z dwóch dostępnych w woj. śląskim ścieżek dofinansowania unijnego dla przedsięwzięć związanych z tzw. transportem niskoemisyjnym. Po zakończeniu projektu miasto będzie liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym - w tym wypadku sprężonego gazu ziemnego CNG. Tyski przewoźnik chce zasilać tym paliwem praktycznie całą swoją flotę ponad 120 autobusów.

 

Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 31 grudnia 2016 roku. Właśnie podpisano umowę na jego realizację. – Staraliśmy się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego, to oznaczało, że wniosek był rozpatrywany indywidualnie – mówi Bożena Nowak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy.

 

Zakres projektu jest bardzo szeroki, obejmuje zakup 51 nowoczesnych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), 10 mikrobusów zasilanych CNG, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, 1 pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej) oraz gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM.

 

– Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, wybudować stację CNG i LCNG, która charakteryzuje się 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczna – mówi Andrzej Kowol – prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach. – Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, to znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy modernizowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu - w 1976 roku – dodaje prezes PKM w Tychach.

 

Oprócz tego powstaną pomieszczenia zaplecza technicznego wraz z  kabiną lakierniczo-suszarniczą dla autobusów i trolejbusów. Przebudowana zostanie także wewnętrzna sieć sanitarna i deszczowa oraz wodociągowa. Teraz rozpoczną się prace nad realizacją projektu. Wszystkie prace zakończą się do 2020 roku. – Po zakończeniu prac tyska zajezdnia będzie jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100% autobusy zasilane gazem ziemnym CNG oraz biogazem czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego.  To bardzo ważne w kontekście niskiej emisji,  z którą wiele samorządów w Polsce, my także – walczymy. Musimy pamiętać, że jeden autobus zasilany gazem ziemnym CNG emituje aż o 70% mniej zanieczyszczeń powietrza niż najnowsze autobusy z silnikami diesla! To bardzo istotna różnica dla środowiska naturalnego i zdrowia nas wszystkich. Co więcej, nowe autobusy nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także hałasu. Jako pierwsze w naszym mieście będą również przystosowane do przewozu rowerów – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

 

W ramach inwestycji zostanie także wybudowany dodatkowy wjazd na teren zajezdni od ul. Towarowej. Z kolei od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej w nawiązaniu do istniejącego układu sieci powstanie nowa linia trakcji trolejbusowej. – Zostanie wybudowana stacja transformatorowo-prostownikowa, linia kablowa niskiego napięcia prądu stałego (stanowiąca wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną), przebudowana sieć trakcyjna w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru” oraz sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy rondem, a ulicą Nad Jeziorem. Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną – mówi Zbigniew Brud – prezes Tyskich Linii Trolejbusowych w Tychach. 

 

Całość inwestycji kosztować będzie 164 miliony złotych. Wartość dofinansowania to 75% kosztów projektu czyli 100 milionów złotych. Większość środków otrzyma Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach (ponad 118 mln złotych), a Tyskie Linie Trolejbusowe  - ponad 15 milionów.

 

         

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.