Pracownik Samorządowy to miesięcznik o tematyce kadrowo-płacowej w samorządach. Co miesiąc na niemal stu stronach specjaliści z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawnicy wyjaśniają wątpliwość z zakresu  nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników samorządowych, rent, emerytur, urlopów, przyznawania nagród, rozliczania delegacji i wielu innych kwestii.

 

W Pracowniku Samorządowym nie tylko omawiane są przepisy prawa. Da każdego przypadku, w którym jest to możliwe autorzy dodają wzory dokumentów, które można wykorzystać w urzędzie oraz na konkretnych przykładach podają jak rozwiązać dany problem czy zastosować przepis.

 

W rubryce Prawnik Odpowiada redakcja Pracownika Samorządowego oraz inni specjaliści z zakresu prawa pracy i praktycy odpowiadają na pytania Czytelników.

 

W dziale Orzecznictwo omawiane są bieżące i ważne rozstrzygnięcia i orzeczenia sądów.


Na początku gazety zawsze omawiane są zawsze projekty aktów prawnych oraz zmiany prawne, które weszły w życie.

 

Pismo jest dostępne w prenumeracie >>>