„20-lecie reformy samorządowej” - konferencja naukowa w Olsztynie

Autor: Materiał promocyjny / 05.04.2019
W samorządach
„20-lecie reformy samorządowej” to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 12 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorem konferencji jest Koło Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Jubileuszowe 20 lat tej reformy to doskonała okazja do reasumpcji doświadczeń i transformacji zachodzących w samorządzie terytorialnym i administracji publicznej po 1999 roku.  – Mamy nadzieję, że wystąpienia uczestników, liczne dyskusje i refleksje skłonią do wypracowania propozycji nowych rozwiązań na rzecz efektywności i skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego – piszą organizatorzy w zaproszeniu na konferencję.

 

Główne tematy jakie będą poruszane podczas konferencji to ustrój jednostek samorządu terytorialnego, problemy samorządu terytorialnego, wpływ wejścia Polski do UE na obraz polskiej samorządności, demokratyzacja i partycypacja na szczeblu lokalnym, cyfryzacja administracji, relacja między władzą centralną, a samorządem terytorialnym, zmiany w ustawodawstwie krajowym względem samorządu terytorialnego, instrumenty i determinanty polityki lokalnej, finanse jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.

 

– Pragniemy, aby konferencja była miejscem merytorycznej debaty i wymiany poglądów praktyków i teoretyków prawa, jak i osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej administracji publicznej, a także samorządu terytorialnego po 1999 roku – napisano w zaproszeniu.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali znani i zasłużeni samorządowcy m. in. przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego  Gustaw Marek Brzezin, starosta olsztyński Andrzej Abako  czy dr Marcin Adamczyk z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wraz ze  specjalistami z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Obok wystąpień merytorycznych zaplanowana jest dyskusja z ekspertami.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.