Ciechanów z gotowym Raportem o Stanie Miasta. Głosowanie jeszcze w kwietniu

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.04.2019
W samorządach
Prezydent Ciechanowa opracował i przedstawił radzie raport o stanie miasta. To najprawdopodobniej pierwszy raport powstały po pojawieniu się tego obowiązku. Jeszcze w kwietniu będzie nad tym dokumentem debatować rady miasta. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla prezydenta, będą głosowali w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. Zawiera informacje o samym mieście, jak też porównanie z innymi miastami o podobnej wielkości, położonymi w różnych częściach kraju.

 

W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami.

 

Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, rankingów. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

 

– Przygotowany przez nas raport to prawie 200 stron kompleksowego podsumowania. Takie podsumowanie moglibyśmy przedstawić pewnie jeszcze szerzej, bo naprawdę mamy za sobą intensywne owocne miesiące. Raport jest obecnie prawnym wymogiem, ale też szansą przedstawienia mieszkańcom w jednym miejscu tego, co zrobiliśmy i co jest podstawą dalszych zamierzeń. Raport przygotowany przez Ciechanów prezentujemy z satysfakcją i zadowoleniem. Zachęcam do zapoznania się z nim – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

 

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych miastu. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi.

 

Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/Raport_o_Stanie_Miasta_za_2018_r.html

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 25 kwietnia.

 

Źródło: informacja prasowa UM Ciechanów.

 

fot. Kuba Atys/Agencja Gazeta

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.