Dodatkowe 16 mln zł na pomoc seniorom

Autor: Justyna Kamińska / 15.05.2018
W samorządach
Dodatkowe 16,41 mln złotych przeznaczyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. Wnioski można składać do 14 czerwca tego roku.

O pieniądze mogą starać się JST. Są one dostępne w ramach naboru uzupełniającego tegorocznej edycji programu Senior +. Resort rodziny przypomina, że program Senior + jest realizowany w latach 2015-2020. Jest skierowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest pomoc osobom starszym, przede wszystkim poprzez zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Służyć temu mają Dzienne Domy Senior + i Kluby Senior +. To w nich  prowadzone są różne zajęcia a także rehabilitacja czy terapia ruchowa. Seniorzy otrzymują otrzymują także ciepły posiłek.

 

W wyniku podstawowego i dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek „Senior+” i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów „Senior+”. W efekcie powstanie 287 nowych placówek „Senior+” (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących takich placówek (156 dziennych domów i 74 klubów), zapewniających łącznie 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

 

Dzięki ogłoszonemu właśnie uzupełniającemu naborowi ofert,  zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. Do pozyskania jest jeszcze ponad 16,41 mln złotych. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim do 14 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu).


Po dokonaniu oceny ofert wojewodowie przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania nie później niż do 28 czerwca 2018 roku.

 

 

Podziel się!
TAGI: Dotacja, polityka spoleczna,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.