Koalicja Odpowiedzialnych Miast – opłaca się wzmacniać pozytywne postawy

Autor: Materiał partnera / 01.10.2019
W samorządach
Wydawać by się mogło, że wszystkie możliwości wsparcia samorządów przez biura informacji gospodarczej w staraniach o skuteczniejsze zarządzanie budżetami zostały już poznane i wykorzystane. A jednak okazuje się, że istnieją w BIG nie tyle nowe, co do tej pory niestosowane przez JST, metody motywowania społeczeństwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań. ERIF BIG S.A. pokazuje jak, korzystając z doświadczeń sektora prywatnego, jednostki publiczne mogą powalczyć o lepsze spłaty należności.

Jak pokazują dane ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., po zakończeniu drugiego kwartału 2019 roku w bazie biura znajdowało się już ponad 60 mln informacji pozytywnych, co stanowi aż 95% wszystkich danych. W bazie ERIF wierzyciele potwierdzili terminowe wpłaty dla rachunków o łącznej wartości ponad 15,5 mld zł.

 

Analizując terytorialny rozkład spłat w podziale na województwa również dokładnie widać, że liczba osób, które regulują swoje zobowiązania jest większa niż nierzetelnych płatników.

Do bazy ERIF trafiają obecnie wpisy pozytywne pochodzące od podmiotów z sektora prywatnego, potwierdzające pozytywne postawy płatnicze klientów. Jak się okazuje z bardzo dobrym skutkiem dla obu stron i całego rynku.

 

Korzyści odczuwają zarówno firmy potwierdzające rzetelność swoich klientów w bazie ERIF, ponieważ szybciej otrzymują wpłaty i w coraz większym zakresie utrzymują ich regularność, jak i sami solidni płatnicy, którym kolejne pozytywne wpisy od wierzycieli budują pozytywną historię płatniczą. Z takiej historii z kolei chętnie korzysta cały rynek, a zwłaszcza branża finansowa, szukając źródła potwierdzenia rzetelności swoich potencjalnych klientów.

 

Od 2019 roku ERIF zachęca także jednostki samorządu terytorialnego do włączania się do akcji wzmacniania wiarygodnego wizerunku płatniczego swoich mieszkańców.

 

„Koalicja Odpowiedzialnych Miast to inicjatywa, która powstała w oparciu o ideę, w którą głęboko wierzymy w biurze informacji gospodarczej erif. Uważamy, że warto honorować dobrych płatników i wspierać budowanie pozytywnej historii płatniczej mieszkańców, którzy sumiennie regulują swoje zobowiązania.” – mówi Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.

 

Koalicja powstała z myślą o łączeniu samorządów w inicjatywie na rzecz budowania i promowania kultury płatniczej mieszkańców.

Celem Koalicji jest:

 

•  wspieranie mieszkańców miast i gmin w dostępie do usług (zwłaszcza finansowych),

•  wspieranie osób (w szczególności młodych), które nie mają historii kredytowej i płatniczej w budowaniu i potwierdzeniu swojej wiarygodności płatniczej,

•  premiowanie pozytywnych postaw płatniczych mieszkańców,

•  kształtowanie i wspieranie kultury płatniczej społeczeństwa,

•  budowanie poczucia lokalnej przynależności i odpowiedzialności za kondycję finansową swojego miasta, gminy i powiatu.

 

Główne założenia członkostwa w Koalicji:

 

•  do Koalicji może przystąpić każda jednostka samorządu terytorialnego, która zdecyduje się promować pozytywne postawy płatnicze mieszkańców, czyli dopisywać do bazy ERIF informacje o regulowanych płatnościach,

•  przystąpienie każdego członka do Koalicji jest komunikowane przez ERIF publicznie,

•  każdy członek po min. 3 miesiącach od aktywnego uruchomienia inicjatywy otrzymuje certyfikat potwierdzający działania na rzecz promowania kultury płatniczej mieszkańców,

•  ERIF wspiera każdego członka Koalicji w komunikacji z mieszkańcami w zakresie dołączenia do nowej inicjatywy,

•  członek Koalicji może dopisywać informacje pozytywne i negatywne bez ograniczeń,

•  ERIF przeznacza 50% wartości abonamentu ustalonego na umowie o współpracy w ramach koalicji na działania wspierające odzyskiwanie należności.

 

Komunikacja inicjatywy dla miast, gmin i powiatów oraz ich mieszkańców

 

Aby wesprzeć członków Koalicji w efektywnym informowaniu mieszkańców o podejmowanych działaniach i ułatwiać im skorzystanie z inicjatywy budowania pozytywnej historii płatniczej ERIF BIG S.A. przygotował specjalne materiały wspierające, tj.:

•  informacyjny landing page (strona www inicjatywy) dedykowany mieszkańcom,

•  plakaty z informacjami ogólnymi o przystąpieniu do inicjatywy i głównych korzyściach,

•  ulotki informacyjne i motywujące mieszkańców do pozytywnych postaw płatniczych i spłaty zadłużenia,

•  broszury z załączonym formularzem zgody na przekazywanie danych pozytywnych do dystrybuowania w miejscach obsługi mieszkańców lub korespondencji z nimi,

•  elektroniczne znaki graficzne do umieszczania na stronach www, w programach finansowych, księgowych oraz wybranych wydrukach, pismach i dokumentach, itp.,

•  naklejki z emblematem i hasłem inicjatywy.

 

Koalicja Odpowiedzialnych Miast na rzecz budowania kultury płatniczej mieszkańców jest także odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, w którym zwłaszcza młode pokolenie oczekuje aktywnego wsparcia samorządów przy wchodzeniu na rynek dóbr i usług oraz ułatwień w korzystaniu z jego oferty. Budowanie pozytywnej historii płatniczej mieszkańców przez JST na pewno będzie dobrą metodą sprostania tym oczekiwaniom.

 

Także przedstawiciele firm i instytucji, coraz częściej poszukują informacji pozytywnych w BIG. Ważna dla nich staje się szczególnie informacja z rynku pozafinansowego, a coraz większe znaczenie zyskuje ta z sektora publicznego. To doskonały moment dla JST na włączenie się do inicjatywy, wytyczanie nowych dróg i wdrażania nowatorskich metod odzyskiwania należności oraz stabilizowania dochodów i budżetów samorządowych.

 

 

Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A.

 

Po kilku latach popularyzacji wymiany pozytywnych danych gospodarczych wiemy, na podstawie analiz własnych i naszych klientów, że informacja o fakcie wywiązywania się z zobowiązań finansowych działa i przynosi szereg korzyści jej beneficjentom. Skoro tak dzieje się na rynku prywatnym, chcieliśmy, aby z takiego efektu mógł skorzystać także sektor publiczny. Zwłaszcza myślimy tutaj o jednostkach samorządu terytorialnego, które szczególnie w ostatnich latach stają przed trudnymi wyzwaniami związanymi ze stabilizowaniem budżetów i realizowaniem planów inwestycyjnych oraz wydatkowych. Dlatego właśnie otwieramy inicjatywę Koalicji Odpowiedzialnych Miast.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.