Nagrody imienia Grzegorza Palki przyznane

Autor: Sławomir Bukowski / 07.10.2019
W samorządach
Wśród tegorocznych laureatów są premier Mateusz Morawiecki, Ferdynand Morski, Andrzej Płonka oraz Elżbieta Anna Polak.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opiera swoją działalność na haśle: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna” i promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Kapitule przewodniczył Tadeusz Wrona. Wręczenie nagród XXI edycji odbyło się 6 października 2019 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

 

W dziedzinie ogólnopaństwowej nagrodę otrzymał premier Mateusz Morawiecki – za skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju, szczególnie obszarów zaniedbanych, prorodzinne inicjatywy rządu oraz za pomoc samorządowi Warszawy wobec zagrożenia klęską ekologiczną.

 

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym uhonorowani zostali: Ferdynand Morski, wieloletni dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – za merytoryczny wkład w rozwój samorządności i koordynowanie pracy największego regionalnego związku samorządu terytorialnego; Andrzej Płonka, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski – za ofiarną działalność publiczną i podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego; Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego – za inicjowanie strategicznych planów i inwestycji regionalnych.

 

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym Nagrodę im. Palki otrzymali: Jacek Brygman, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Cekcyn – za działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych na wsi; Bernard Cichosz, wydawca prasy i książek – za inicjowanie i realizację cennych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta Konstantynów Łódzki; Bogusław Kmieć, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego – za inicjowanie działań społecznych, infrastrukturalnych i promocyjnych na rzecz rozwoju miasta oraz Robert Szwed, przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny – za działania na rzecz rozwoju lokalnego oraz rodzin i osób potrzebujących

 

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 3 wyróżnienia. Otrzymali je: Marzena Czubaj-Gancarz, wójt gminy Tomaszów Lubelski, Józef Jodłowski, starosta rzeszowski i Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica.

 

Przedstawiciel prezydenta RP Janusz Bodziacki, członek Narodowej Rady Rozwoju, przekazał dar od prezydenta dla Ligi Krajowej w postaci flagi narodowej i odczytał dedykację. Do uczestników listy skierowali m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski i minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński – wyrazili uznanie i podkreślili zasługi samorządu terytorialnego oraz złożyli serdeczne gratulacje laureatom.

 

Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników i organizatorów podziękował kapitule za przyznanie nagrody. List odczytał poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

 

Patronem medialnym uroczystości była „Wspólnota”.

 

Oprac. na podst. inf. Ligi Polskiej.

Podziel się!
TAGI: dobre praktyki,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.