Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta

Autor: Material promocyjny / 11.09.2017
W samorządach
21 września br. w centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się konferencja poświęcona jubileuszowi 10-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefy Lublin. Patronat honorowy nad konferencją objęła Agencja Rozwoju Przemysłu a patronat merytoryczny globalna firma doradczo inwestycyjna CBRE Group, Inc. Rejestracja na bezpłatną konferencję, szczegółowy program oraz lista prelegentów dostępna jest na www.sse.lublin.eu

Podstrefa Lublin stanowi integralną część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, którą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Lubelska podstrefa została powołana dnia 24 września 2007 roku na mocy rozporządzenia podpisanego przez Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów w latach 2006-2007.

 

W 2014 r. upłynęło 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zaś w 2017 r. mija 10 lat funkcjonowania Podstrefy Lublin. W warunkach globalnej konkurencji strefy pozostają jednym z kluczowych narzędzi zwiększania atrakcyjności Polski i jej regionów. Nowa perspektywa czasowa funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce stwarza szansę na pozyskanie kolejnych przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnych warunków działalności oferowanych przez strefy w Polsce. Zjawisko to przełoży się bez wątpienia na wzrost i rozwój polskiej gospodarki.

 

– Lublin w 2017 r. świętuje jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, a Lubelska Podstrefa rozwija się doskonale, pozyskując nowe przedsiębiorstwa i rozszerzając swój obszar. To tworzy naturalną arenę do dyskusji nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i na świecie, a także zaprezentowania historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej – mówi dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

 

Celem konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta” jest dyskusja nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i na świecie oraz zaprezentowanie historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej. W konferencji weźmie udział wielu znamienitych gości w tym: pełnomocnik zarządu ds. SSE Agencji Rozwoju Przemysłu Andrzej Karabon, dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Grażyna Ciużyńska, wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger. A także przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych, firm doradczych i inwestycyjnych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką stref ekonomicznych. 

 

Organizatorzy spodziewają się ponad 150 uczestników, którzy będą mogli zapoznać się z tematyka przyszłości specjalnych stref ekonomicznych po roku 2026, perspektywą jaka stoi przez przemysłem 4.0, zgłębić dobre przykłady funkcjonowania firmy w specjalnej strefie ekonomicznej z województwa lubelskiego. Dodatkowo przedstawiciele zainteresowanych firm będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych zasadom rozpoczęcia działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej, które poprowadzą  Bogumiła Tuczyńska , zastępca dyrektora Oddziału Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC  oraz Łukasz Goś, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów

 

Rejestracja na bezpłatna konferencję na stronie www.sse.lublin.eu.

Szczegółowy program konferencji

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.