Samorządy czekają na rozporządzenie w sprawie cen energii

Autor: Andrzej Gniadkowski / 24.05.2019
Prawo W samorządach
Jeszcze w tym miesiącu Ministerstwo Energii chce zakończyć rozmowy z Komisją Europejską na temat szczegółów rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej. Od tego momentu potrzeba nam 21 dni na wydanie rozporządzenia – przekonywał na posiedzeniu zespołu ds. Infrastruktury Tadeusz Skobel, wiceminister energii.

Ustawa o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych ustaw z 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538) miała przywrócić m.in. przywrócić w tym roku dla samorządów ceny z 30 czerwca 2018 roku. Problem w tym, że do dnia dzisiejszego nie wydano najważniejszego rozporządzenia w tej sprawie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Znany jest tylko jego projekt.

 

Jak wynika z przepisów ustawy różnica między ceną zakupu energii, a ustaloną ustawą ceną sprzedaży będzie sprzedawcom rekompensowana ze specjalnego funduszu, zasilonego m.in. pieniędzmi ze sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji CO2.


W przedstawionym w marcu projekcie rozporządzenia czytamy, że jego przepisy będą obowiązywać wstecznie od 1 stycznia, a sprzedawcy energii będą musieli się do niego dostosować także wstecznie, czyli rozliczyć się z odbiorcami, jeśli cena, po której sprzedawali od 1 stycznia nie odpowiada tej z ustawy. Opublikowany projekt rozporządzenia zawiera formuły wyznaczania średnioważonej ceny energii na rynku hurtowym. Różnica między nią, a ustaloną ceną sprzedaży będzie rekompensatą dla sprzedawcy. Cena ta będzie kalkulowana oddzielnie dla wszystkich typów umówi zawieranych w 2018 i 2019 r. oraz dla transakcji samodzielnego zakupu przez odbiorcę końcowego na giełdzie.

 

Ponieważ od 3 miesięcy nie było żadnych informacji na temat losów rozporządzenia zaniepokojeni samorządowcy postanowili zapytać i projekt na posiedzeniu zespołu ds. infrastruktury KWRiST. Okazało się, że wydanie rozporządzenia jest zależne do wyników konsultacji z Komisją Europejską. Kolejne spotkanie z przedstawicielami KE zaplanowano na 27 maja. Wiceminister Tadeusz Skobel przekonywał, że od momentu zakończenia rozmów potrzeba 21 dni na wydanie rozporządzenie umożliwiającego przywrócenie cen z połowy 2018 roku.

 

Dla JST ważne są oczywiście nie tylko same urzędy ale i samorządowe osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne, w tym SP ZOZ-y i spółki komunalne.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.