Szkoła Myśląca Pozytywnie? Nie tylko od święta!

Autor: Małgorzata Nowicka* - artykuł sponsorowany / 08.01.2019
W samorządach
Instytucje oświaty w całym kraju mogą korzystać z bezpłatnych narzędzi wspierających profesjonalną profilaktykę zdrowia psychicznego. Program „Myślę Pozytywnie” dociera do placówek w nawet najmniejszych gminach. Dlaczego warto z niego skorzystać?

Pracując ze szkołami w całej Polsce w ramach warsztatów, szkoleń i w szczególności superwizji dostrzegliśmy, że wiele problemów edukacyjnych oraz trudności wychowawczych zaczyna się od zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego. Długotrwały stres, zaburzenia odżywiania, depresja, nerwice – to tylko niektóre z problemów, które odbijają się na funkcjonowaniu już najmłodszych dzieci. Jednocześnie powszechnie postuluje się rozwijanie ich umiejętności miękkich – komunikacyjnych, budowania relacji.

 

Program „Myślę pozytywnie” jest kompleksowym rozwiązaniem dla szkół i placówek oświaty przygotowanym przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej” realizowanym przy współfinansowaniu ze środków NPZ na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2016 opracowaniem koncepcji profilaktyki zdrowia psychicznego, w kolejnym roku opracowany został modelowy program profilaktyczny oraz pełen zestaw narzędzi do realizacji programu w szkołach w całej Polsce. Obecnie mamy przyjemność zaprosić Państwa do etapu wdrożeniowego programu.

 

Główne założenia

Pracy nad programem przyświecał cel zapewnienie modelowych rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, gdyż stanowi to jeden z najbardziej aktualnych i palących tematów profilaktyki ogólnej w szkołach i innych placówkach oświaty. Realizacja projektu w ramach współfinansowanie ze środków NPZ ma na celu przygotowanie podmiotów edukacyjnych do prowadzenia wśród uczniów i uczennic oraz wychowanków działań związanych z popularyzowaniem wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań. Zgodnie z przyjętymi założeniami jest to rozwiązanie, które może być bezpośrednio wprowadzane do praktyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zakładamy przy tym dopasowanie poszczególnych elementów do wymagań danego środowiska społeczno-rodzinnego i jego specyfiki.

 

Obszary wsparcia

W przygotowaniu i konsultacji programu udział wzięli eksperci: psycholodzy, socjolodzy, terapeuci, pedagodzy, psychiatrzy, seksuolodzy, pediatrzy, etycy, teolodzy i doświadczeni nauczyciele.  W ten sposób spojrzeliśmy na problem profilaktyki zdrowia psychicznego z różnych perspektyw i uwzględniliśmy różnorodne tematy związane ze wspieraniem dzieci i młodzieży w utrzymaniu dobrostanu psychicznego.

 

Nasze propozycje wsparcia dotyczą następujących obszarów:

1.      Rozwijanie kompetencji społecznych jako sposobu na ochronę zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem umiejętności komunikacji społecznej i wewnętrznej.

2.      Promowanie wiedzy i umiejętności na temat korzystania z nowych technologii komunikowania tak, by utrzymywać zdrowie psychiczne oraz przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych dla zdrowia psychicznego poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka.

3.      Promowanie wiedzy i umiejętności na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które mogłyby prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego.

4.      Wspieranie rozwoju duchowego dzieci i młodzieży jako sposobu na zachowanie dobrostanu psychicznego i radzenie sobie w obliczu dylematów.

5.      Przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej oraz w procesie edukacji.

 

Jak Twoja placówka może skorzystać na programie Myślę pozytywnie 2018?

W ramach programu Myślę Pozytywnie w roku 2018 oferujemy bezpłatne wsparcie wdrożenia Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Twojej placówce poprzez:

●       Konsultacje webinarowe online

●       Udział w programie certyfikacyjnym, w ramach którego instytucje systemu oświaty otrzymują zestawy narzędzi i materiałów wspierających realizację zajęć profilaktycznych i wychowawczych w szkole, certyfikat Szkoły Myślenia Pozytywnego, wsparcie merytoryczne i organizacyjne przez cały rok 2019

●       Szkolenia dla realizatorów programu w szkołach (szkolenia w każdym województwie)

●       Konferencje dla rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki systemu edukacji, przedstawicieli kuratoriów oświaty (konference w każdym województwie)

●       Dostęp do internetowego systemu wsparcia wdrożenia programu profilaktyki dla szkół z całej Polski

 

Szkoła Pozytywnego Myślenia

W roku 2017 rozpoczął się program certyfikacji Szkół Pozytywnego Myślenia, który miał wyróżnić szkoły dbające o dobrostan psychiczny swoich uczniów i uczennic.  W 2018 roku rozpoczęliśmy wdrażanie Programu w ponad 100 szkołach w całej Polsce i dzięki realizacji kolejnego etapu wdrożeniowego współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszamy do wspólnego działania kolejne 100 szkół a kolejny 2019 rok. Dotychczasowe działania przekroczyły najśmielsze oczekiwania.

 

Założenie było proste. Przygotować zadania, z których chętne szkoły muszą się wywiązać, aby uzyskać certyfikat Szkoły Pozytywnego Myślenia. Chodziło o zmobilizowanie drzemiącego w nauczycielach, wychowawcach, psychologach i pedagogach szkolnych potencjału, a jednocześnie danie okazji do wykazania się uczniom i uczennicom.

 

Nagle okazało się, że o zdrowiu psychicznym nie tylko musimy, ale naprawdę chcemy rozmawiać. Nasza fundacja została “zalana” pozytywną informacją zwrotną i przesyłkami ze szkół, w których uczniowie i uczennice, nauczyciele i rodzice prezentowali wyniki swojej pracy nad zadaniami certyfikacyjnymi. Był nawet moment, że poczta prosiła nas o przyjeżdżanie po odbiór przesyłek własnym samochodem, bo listonosz z powodu ich ilości i wielkości nie miał możliwości ich dostarczenia.

 

Opowieści ze szkolnej ławki

W jednym z zadań certyfikacyjnych uczniowie i uczennice ze szkół biorących udział w programie zostali poproszeni o napisanie lub przedstawienie w innej wybranej formie pracy na temat swoich doświadczeń szkolnych w kontekście pozytywnego myślenia i zdrowia psychicznego jako takiego.

 

Sposobów na mówienie o swoich doświadczeniach było wiele. Młodzi ludzie głównie w formie pisanej przedstawiali swoje przemyślenia i doświadczenia, niektóre bardzo pozytywne, inne smutne, ale zwykle zakończone pozytywnym finałem.

- Prace, które do nas docierały, pokazywały jak ważną częścią życia uczniów i uczennic jest szkoła, oceny, rówieśnicy. W wielu pracach doniosłą rolę, zarówno w sensie pozytywnym, jak i niestety negatywnym, odgrywali nauczyciele - wspomina Nowicka.

 

Współdziałanie z rodzicami - budowanie klimatu szkoły

Zdrowe i pozytywne relacje są podstawą zdrowia psychicznego, dlatego jedno z zadań certyfikacyjnych koncentrowało się na rozwijaniu współpracy na linii nauczyciele-rodzice. Zadaniem szkół było przeprowadzenie w wybranej formie spotkania budującego wspólną radość z bycia częścią procesu wychowawczego dzieci. Niektórzy wychowawcy podejmowali działania integrujące społeczność w czasie zebrań z rodzicami, pokazując, że takie spotkania mogą mieć nietypowy i bardzo pozytywny przebieg.  Uczestniczący Rodzice uzupełniali „List Rodzica do Nauczyciela” (do szkoły), dzięki któremu wychowawczyni miała okazję dowiedzieć się o mocnych stronach swoich wychowanków, zainteresowaniach, jak również o tym, co ewentualnie można poprawić, by czas przebywania dziecka w szkole uczynić znośnym i przyjemnym.

 

Co dalej?

Instytut Edukacji Pozytywnej nie spowalnia swoich działań w obszarze zdrowia psychicznego. W tym roku zaprasza kolejne 100 szkół do certyfikacji i skorzystania z bezpłatnych narzędzi i materiałów, które są przesyłane do wszystkich szkół, które zgłoszą się do programu i będą go wdrażać.

 

Widzimy, że to działa, widzimy, że jest to potrzebne. Z naszymi szkołami funkcjonujemy na zasadzie pozytywnego sprzężenia zwrotnego - my wspieramy ich we wdrażaniu pomysłów na profilaktykę, a oni nam dają energię i chęć pracy swoimi wyrazami wdzięczności, kreatywnymi pomysłami i aktywnością “ponad normę”.

 

Więcej informacji o całym projekcie wraz ze wszystkimi bazami materiałów dostępne są na naszej stronie internetowej: www.myslepozytywnie.pl

Zachęcamy do kontaktu z nami i zgłoszenia swoich placówek oświatowych do projektu i współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej. Wystarczy napisać maila na adres kontakt@instytutep.pl

Zadanie współfinansowane w ramach środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

*prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.