Wypowiedzenie umowy najmu opuszczonego lokalu

Autor: Paulina Sobczyk / 16.10.2018
Prawo
Gmina może w ramach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia wypowiedzieć umowę najmu opuszczonego lokalu. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dokładnej analizy jej postanowień.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne dotyczące uprawnienia gmin do wypowiadania umów najmu lokalu mieszkalnego i dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z tego lokalu, jako podmiotu prowadzącego cudze sprawy bez zlecenia.

 

Sprawa dotyczyła mieszkania, które przypadło następcom prawnym właścicielki. Nie zarządzają oni jednak nieruchomością, w związku z czym w rolę tę weszła gmina. Osoby wynajmujące przedmiotowe mieszkanie nie opłacają czynszu regularnie. Dlatego gmina wypowiedziała umowę najmu oraz zażądała zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

 

Sąd rejonowy rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji stwierdził brak legitymacji czynnej gminy do wniesienia powództwa. Sąd okręgowy rozpatrując sprawę w drugiej instancji, skierował wspomniane wyżej pytanie prawne do Sądu Najwyższego w celu rozwiania wątpliwości. W tym miejscu wskazać należy, że dotychczas Sąd Najwyższy wydawał rozbieżne wyroki. W jednym z nich uznano, że gmina jest uprawniona do działania na rzecz właściciela, który z pewnością dążyłby do ochrony swoich interesów majątkowych oraz lokalu. W drugim wskazano, że prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia nie gwarantuje posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego.

 

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu drugiej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazano, że gmina powinna rozważyć art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.), zgodnie z którym osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Gmina w takiej sytuacji powinna jednak zapewnić lokal zastępczy.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt III CZP 62/17

 

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.