SamorządKrzysztof Iwaniuk nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP

Autor: Sławomir Bukowski / 30.04.2019
W samorządach

Odchodzący zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku i otrzymał absolutorium.

28 i 29 maja 2019 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Autor: Materiał Partnera / 30.04.2019
W samorządach

Tematem konferencji jest „Bezpieczeństwo zdrowotne. 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i...

Musimy wzmocnić nasz głos w kontaktach z rządem

Autor: Janusz Król / 29.04.2019
W samorządach

Do Związku Gmin Wiejskich RP należy niewiele ponad 600 na 1537 gmin wiejskich w Polsce, a są jeszcze gminy miejsko-wiejskie z podobnymi problemami....

Lublin – Miasto Inspiracji

Autor: Materiał promocyjny / 29.04.2019
W samorządach

Stolica wschodniej Polski – Lublin – jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa pełni...

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Autor: Materiał promocyjny / 29.04.2019
W samorządach

XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 13-15...

Wywieś flagę na majówkę

Autor: Materiał promocyjny / 26.04.2019
W samorządach

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkie Polki i Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy...

Polityka rozwoju do poprawki

Autor: Sławomir Bukowski / 26.04.2019
W samorządach

Unia Metropolii Polskich wytyka błędy w projekcie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanym przez resort inwestycji.

Czy szkoły mogą nie potrącać wynagrodzenia za strajk?

Autor: Mirosław Obrębski* / 26.04.2019
Prawo W samorządach

Dyrektorzy placówek oświatowych – za przyzwoleniem JST – mogą zawierać porozumienia postrajkowe, które będą miały rangę prawa pracy, a poniesione na...

XI POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI

Autor: Materiał promocyjny / 24.04.2019
W samorządach

„Partnerskie Pomorze dla demokracji i rozwoju” – pod takim hasłem w dniu 11 maja br. na Uniwersytecie Gdańskim, w gmachu Wydziału Nauk Społecznych...

Elektromobilność w Szczecinie

Autor: Justyna Kamińska / 19.04.2019
W samorządach

Samochody nisko oraz bezemisyjne zyskują coraz bardziej na popularności. Szczecin, podobnie jak inne samorządy, przy modernizacji swoich flot...

Ciechanów z gotowym Raportem o Stanie Miasta. Głosowanie jeszcze w kwietniu

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.04.2019
W samorządach

Prezydent Ciechanowa opracował i przedstawił radzie raport o stanie miasta. To najprawdopodobniej pierwszy raport powstały po pojawieniu się tego...

Wrocław: zasadzono drzewko w hołdzie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi

Autor: Sławomir Bukowski / 17.04.2019
W samorządach

Buka pospolitego o purpurowych liściach zasadził ku czci zamordowanego prezydenta Gdańska prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

MIiR: Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem

Autor: Justyna Kamińska / 17.04.2019
W samorządach Gospodarka

Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem. 75 samorządów zawnioskowało o 86 milionów złotych na przygotowanie dokumentacji...

Siła lokalności – siła Polski

Autor: Jan Szomburg, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową / 17.04.2019
W samorządach

Czy lokalność jest najlepszą płaszczyzną budowania lepszej Polski? Jak przekształcać wspólnoty lokalne z defensywnych na wspólnoty konkurencyjne i...

Nie pozwólmy, aby ideologia zniszczyła bieszczadzkie skarby

Autor: Janusz Król / 16.04.2019
W samorządach

Nie wolno rezygnować z zasobów, które mamy. Eksploatacja złóż ropy była tu prowadzona przed wojną i nadal się ją prowadzi. Przez wieki te tereny były...

Warszawa odrzuca roszczenia własnościowe

Autor: Sławomir Bukowski / 15.04.2019
W samorządach

Szkoła podstawowa, dwa budynki mieszkalne i skwer wolne od roszczeń. Miasto wydało właśnie pięć kolejnych decyzji i umorzyło postępowania wobec...

Hołownia na KMS: następny mesjasz nas wszystkich zabije

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.04.2019
W samorządach

Polska musi być bardziej jak polskie miasta. Więcej pracy u podstaw, mniej pomysłów na zbawienie ludzkości i wielkich haseł o zmianie społeczeństwa....

Nowe rozwiązanie smart city we Wrocławiu

Autor: Justyna Kamińska / 09.04.2019
W samorządach

We Wrocławiu stworzono system, który pozwoli w łatwy sposób skierować autobus turystyczny na najbliższe wolne miejsce parkingowe. To wynik projektu...

Sołtys to dla mieszkańców pierwsza linia kontaktu

Autor: Sławomir Bukowski / 08.04.2019
W samorządach

W sołtysach pokładam bardzo duże nadzieje. Jestem człowiekiem dialogu i chcę znać i rozumieć problemy mieszkańców. A sołtysi są w tych problemach...

Samorządy: musimy otrzymać rekompensatę za potencjalne straty w PiT

Autor: Andrzej Gniadkowski / 08.04.2019
W samorządach Gospodarka

Unia Metropolii Polskich przyjęła stanowisko z analizą obietnic rządowych w zakresie zmian w podatku PIT. Zdaniem samorządowców zmiany będą oznaczały...