‹ Prev Next ›

Tajniki budowania oferty dla biznesu

Autor: Janusz Król / 14.05.2019
W samorządach

Oczekiwania inwestorów są precyzyjne, oprócz infrastruktury drogowej potrzebne im są media. W trzech strefach przemysłowych musieliśmy zwiększyć...

Kosztowne śmieci - samorządy z Lubelszczyzny apelują do MŚ

Autor: Marta Kwiatkowska / 14.05.2019
W samorządach

Samorządowcy zrzeszeni w Związku Gmin Lubelszczyzny z niepokojem obserwują systematyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadam....

Śmieci w telefonie

Autor: Sławomir Bukowski / 13.05.2019

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji na smartfony, która nie tylko dostarcza informacji na temat odbioru odpadów...

Burmistrz Kowala chce dyskusji o nadwyżce operacyjnej samorządów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 13.05.2019
W samorządach Gospodarka

Z ostatnich danych Ministerstwa Finansów na temat nadwyżki operacyjnej samorządów wynika, że wypracowały one nadwyżkę operacyjną w wysokości 21 mld....

Usypianie ślepych miotów w programie opieki nad zwierzętami

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.05.2019
Prawo

Brak wskazania w uchwalonym programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami konkretnych podmiotów obowiązanych do wykonywania zadań określonych art. 11...

Jacek Liwak: zmiana granic jako rekompensata za trudne sąsiedztwo

Autor: Andrzej Gniadkowski / 08.05.2019
W samorządach

Poligon Drawski leży w bezpośrednim sąsiedztwie trzech gmin: Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego i Ińska, jednak tylko dwie pierwsze czerpią z...

Nie można uchwalić planu i studium na jednej sesji

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.05.2019
Prawo

Samo stwierdzenie zgodności zmiany planu miejscowego ze studium, w sytuacji gdy studium to zostało zmienione na tej samej sesji w tym samym dniu co...

Młodzi muszą zacząć decydować w sprawach samorządu

Autor: Andrzej Gniadkowski / 06.05.2019
W samorządach

Nie pamiętamy czasów komuny, posługujemy się co najmniej jednym językiem obcym, wychowywaliśmy się w Europie, w której granice były otwarte. W...

Opinogórskie zabytki odnowione

Autor: Justyna Kamińska / 06.05.2019
W samorządach Kultura

Zakończyła się rewitalizacja krypt grobowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze....

Rada gminy nie może ograniczać napraw samochodów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.05.2019
Prawo

Rada gminy nie posiada podstawy prawnej do ingerowania w prawo właściciela samochodu do władania rzeczą, tak jak stało się to w gminie, gdzie...

Tusiński: małe miasta to duża grupa, ze słabym głosem. Musimy to zmienić

Autor: Andrzej Gniadkowski / 02.05.2019
W samorządach

Małe ośrodki miejskie, w większości otoczone wianuszkiem gmin wiejskich, są dla tych okolicznych gmin ośrodkami edukacji, kultury i bardzo często...

Artur Tusiński prezesem Unii Miasteczek Polskich

Autor: Andrzej Gniadkowski / 30.04.2019
W samorządach

Zgromadzenie Ogólne Unii Miasteczek Polskich wybrało zarząd związku i komisję rewizyjną. Prezesem został Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, a...

Krzysztof Iwaniuk nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP

Autor: Sławomir Bukowski / 30.04.2019
W samorządach

Odchodzący zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku i otrzymał absolutorium.

28 i 29 maja 2019 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Autor: Materiał Partnera / 30.04.2019
W samorządach

Tematem konferencji jest „Bezpieczeństwo zdrowotne. 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i...

Musimy wzmocnić nasz głos w kontaktach z rządem

Autor: Janusz Król / 29.04.2019
W samorządach

Do Związku Gmin Wiejskich RP należy niewiele ponad 600 na 1537 gmin wiejskich w Polsce, a są jeszcze gminy miejsko-wiejskie z podobnymi problemami....

Suwałki: „Złota rączka” dla seniora

Autor: Justyna Kamińska / 29.04.2019
Konferencje Gospodarka

Z bezpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych będą mogli niebawem skorzystać suwalscy seniorzy. Od 1 maja w mieście rusza program ,,Złota Rączka...

Lublin – Miasto Inspiracji

Autor: Materiał promocyjny / 29.04.2019
W samorządach

Stolica wschodniej Polski – Lublin – jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa pełni...

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Autor: Materiał promocyjny / 29.04.2019
W samorządach

XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 13-15...

Wywieś flagę na majówkę

Autor: Materiał promocyjny / 26.04.2019
W samorządach

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkie Polki i Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy...

Polityka rozwoju do poprawki

Autor: Sławomir Bukowski / 26.04.2019
W samorządach

Unia Metropolii Polskich wytyka błędy w projekcie nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanym przez resort inwestycji.