Ważne ustalenia na Komisji Wspólnej w sprawie prądu. Szpitale zapłacą mniej

Autor: Andrzej Gniadkowski / 29.05.2019
W samorządach
Kwestie opłat za prąd, selektywnej zbiórki odpadów oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność zdominowały majowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Pierwszym i najdłużej procedowanym punktem majowego posiedzenia plenarnego KWRiST była informacja Ministerstwa Energii na temat ustaleń resortu z Komisją Europejską w sprawie cen energii. Są dwa najważniejsze wnioski, które z punktu widzenia samorządów są dość korzystne. Pierwszy jest taki, że do końca czerwca tego roku w pełni funkcjonować mogą i mają przepisy ustawy z końca zeszłego roku, która ustalała ceny na rok 2019 na poziomie czerwca 2018 roku (to ustawa o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych ustaw z 28 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2538).

 

W praktyce – po wydaniu rozporządzenia wykonawczego, które planowane jest na pierwszy tydzień lipca (jeszcze trwają dodatkowe konsultacje z KE, ale nie będą one dotyczyły samorządów) – będą zmieniane przez dostawców energii umowy, tak żeby za cały rok 2019 odbiorca zapłacił w sumie nie więcej niż to wynikałoby ze stawek z 30 czerwca 2018 roku. Ma to być rozliczone na kolejnych fakturach po wejściu w życie rozporządzenia, jeszcze w tym roku. Dotyczy to wszystkich podmiotów wymienionych w ustawie. Tzn. zarówno wszystkich przedsiębiorców jak i samorządów (szerzej jednostek sektora finansów publicznych).

 

Po ustaleniach z KE, konieczna będzie jednak zmiana ustawy. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 lipca tego roku. Przedstawiciel ME Paweł Koroblowski, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w resorcie energii zapowiedział, że zmiany dostosowujące ustawę do przepisów unijnych mają zostać przedstawione na posiedzeniu sejmu w okolicach 12-14 czerwca.

 

Po zmianach ustawy zmniejszy się od 1 lipca krąg uprawnionych do cen z 2018 roku. Będą to mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, oraz szpitale, niezależnie od formy funkcjonowania. Większe firmy będą mogły ubiegać się o możliwość rekompensaty, ale tylko na ogólny zasadach pomocy de minimis.

 

Po przyjęciu rozporządzenia planuje się, że mniej więcej od 20 lipca uprawnione na drugą część roku podmioty, będą musiały złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych. Dla nich umowy zmieniane będą więc po raz drugi.

 

Jak z tego wynika spółki samorządowe (poza szpitalami) będą mogły skorzystać z mechanizmu obniżenia opłat tylko za pierwszą część roku (ewentualnie na zasadach pomocy de minimis).

 

Kontrowersje wzbudza jeszcze określenie, że ceny będą na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Jak zwrócił uwagę Marek Wójcik, reprezentant Związku Miast Polskich są bowiem samorządy, które akurat w tamtym momencie miały ceny wynikające z rezerwowej sprzedaży, które są znacznie wyższe nawet od cen z tego roku. Przedstawiciel ME zapewnił, że na pewno nie ustali się cen na poziomie cennika sprzedaży rezerwowej, a będzie to „standardowa opłata za prąd z 30 czerwca 2018”.

 

 

Więcej z KWRiST:

 

Wykreślono weryfikację selektywnej zbiórki. Ceny znowu wzrosną? >>>

 

Wątpliwe przekształcenia. Za nieuzgodnione poprawki zapłacą samorządy >>> (w opracowaniu)

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.